Prawo pracy

przejdź niżej

Tam, gdzie pracodawca lub pracownik nie wywiązują się ze swoich obowiązków, bądź łamane są czyjeś prawa, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, a w uzasadnionych przypadkach także Ustawy Zasadniczej. Dotyczy to również nadużyć wynikających ze swobody przy wyborze formy zatrudnienia i wynagradzania.

Skontaktuj się

Wsparcie pracodawców i pracowników

Oferujemy profesjonalną i systemową pomoc w kwestiach wynikających z szeroko rozumianego prawa pracy. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem pracy, doradzamy, zapewniamy zastępstwo procesowe, reprezentujemy w negocjacjach oraz próbach polubownego rozwiązania kwestii spornych. Zapewniamy również pomoc w opiniowaniu umów i przygotowaniu dokumentacji procesowej, w tym także dokumentacji niezbędnej do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do pracowników, jak i pracodawców – w szczególności mieszkańców Trójmiasta i okolic oraz osób znajdujących zatrudnienie w firmach działających na terenie województwa pomorskiego. Udzielamy pomocy na etapie przedsądowym, a także w postępowaniach przed Sądem Pracy i Inspekcją Pracy.

Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów, których wiedza i praktyka podnoszą skuteczność działań polubownych, jednocześnie zapewniając korzystne dla reprezentowanego Klienta orzecznictwo w trakcie ewentualnego procesu.

Nasi Klienci mogą liczyć na fachową i kompleksową pomoc między innymi w sprawach:

  • dotyczących rozwiązania umowy o pracę,
  • dotyczących zakazu konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy,
  • o mobbing,
  • o molestowanie seksualne w miejscu pracy.
  • o naruszenie zasad równego traktowania i naruszenie dóbr osobistych.
Skontaktuj się

Co robimy?

logotyp grube Sprawy dotyczące rozwiązania umowy o pracę Więcej
logotyp grube Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy Więcej
logotyp grube Mobbing i molestowanie w miejscu pracy Więcej

Poznaj zespół GRUBE.

Doświadczeni specjaliści z naszej kancelarii wspierają klientów biznesowych i indywidualnych. Dowiedz się o nas więcej.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps