Zespół GRUBE

Poznaj nas i naszych ekspertów

Zapewniamy obsługę prawną. Nasza marka to GRUBE.

Pracujemy z osobami, które nie obawiają się brać sprawy w swoje ręce. Jesteśmy silnym zespołem, więc nie boimy się spraw wymagających. 
Stawiamy na partnerskie relacje z klientami. Znajdujemy rozwiązania – również tam, gdzie pozornie trudno je znaleźć, jak w przypadku przestępstw w Internecie.  

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Wysokość honorarium i termin zapłaty uzależnione są w szczególności od spodziewanego nakładu pracy związanego z prowadzeniem sprawy, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług.

Bartosz Grube - adwokat,
założyciel kancelarii

Wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu firm, dostarczając dopasowanych rozwiązań, które bazują na zaawansowanej wiedzy prawnej. Świadczy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w obsłudze spółek giełdowych, w tym również notowanych na rynkach NewConnect i Catalyst prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie. 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w pomorskich kancelariach prawniczych od roku 2007. Pełnomocnik procesowy i obrońca w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych toczących się przed sądami na terenie całego kraju. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach prawa karnego materialnego i procesowego, prawa medycznego i szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych. 

 

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego broniąc pracę magisterską w Katedrze Kryminalistyki.

Zaangażowany w funkcjonowanie samorządu adwokackiego oraz działalność pro publico bono. Pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej, a w roku 2021 został wybrany na stanowisko Sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Trzykrotnie nominowany do nagrody Prawnika Pro Bono w plebiscycie organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Autor publikacji „Zjawisko seryjnego zabójstwa – postawa oskarżonego przed sądem oraz znaczenie sprawności działania organów ścigania w procesie wykrywczym” w: Problemy Współczesnej Kryminalistyki pod red. prof. UW dr hab. Ewy Gruza, prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego, dr Mieczysława Goc, tom XV, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa 2011.

Mateusz Buczkowski - radca prawny

 

W swojej praktyce koncentruje się na szeroko rozumianym prawie cywilnym, karnym w zakresie dotyczącym przestępstw przeciwko mieniu oraz prawie administracyjnym. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi na terenie Trójmiasta. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych, w reprezentowaniu Klientów przy negocjowaniu i zawieraniu umów, a także w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Prawa i Administracji na kierunkach prawo oraz administracja. Studia prawnicze ukończył, broniąc pracę magisterską o tematyce prawa ubezpieczeń. W okresie studiów wielokrotnie nagradzany Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Uczestnik zespołu przeprowadzającego program badawczy w zakresie prawa administracyjnego.

Poza praktycznym wykonywaniem zawodu radcy prawnego prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z zakresu prawa gospodarczego.

 

W roku 2022 znalazł się w gronie 22 osób nominowanych w XIV edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który corocznie jest organizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Jakub Nowosielski - aplikant adwokacki

W zakresie jego zainteresowań zawodowych leży prawo cywilne, prawo karne oraz obsługa prawna przedsiębiorców. W kancelarii jest odpowiedzialny między innymi za sporządzanie i analizę umów, obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych, a także reprezentację w sprawach cywilnych i karnych.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów został nagrodzony Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Już po pierwszym roku szkolenia otrzymał wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce. Jest również słuchaczem studiów podyplomowych „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Biegle włada językiem angielskim, posiada Certificate in Advanced English. W podstawowym zakresie posługuje się także językiem norweskim.

W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w działalności sekcji prawa cywilnego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, pełniąc w latach 2019-2020 funkcję Koordynatora Sekcji StreetLaw i Zespołów Obrończych. Odpowiadał wówczas za organizację i prowadzenie licznych warsztatów o tematyce prawnej skierowanych do uczniów, studentów oraz seniorów – tak w Trójmieście, jak i poza nim.

Adam Przybylski - aplikant radcowski

W swojej praktyce zawodowej koncentruje się przede wszystkim na prawie karnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym zagadnieniach związanych z prawem medycznym. Aktualnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach studiów uczestniczył w specjalizacji karno-prawnej, podczas której sporządzał artykuły o tematyce prawa karnego oraz glosy do orzeczeń sądowych. Obronił pracę magisterską zatytułowaną: „Przekroczenie granic obrony koniecznej – węzłowe problemy w kontekście orzecznictwa”. Biegle włada językiem angielskim.

Rafał Grabowski - adwokat

Jego zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego, posiada także bogate doświadczenie w zakresie prawa karnego i rodzinnego.

Adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w charakterze asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku oraz w renomowanych trójmiejskich kancelariach adwokackich.

Marta Szczeblewska - asystentka

Zajmuje się obsługą administracyjną Kancelarii, dba o profesjonalną obsługę klientów oraz sporządza pisma procesowe. Nadzoruje pracę Zespołu i dba o właściwy obieg dokumentów wewnątrz Kancelarii. W obszarze zainteresowań leży szeroko pojęte prawo karne, sprawy przestępczości zorganizowanej, a także przestępczości gospodarczej.

Absolwentka studiów I stopnia Bezpieczeństwa Wewnętrznego specjalności Kryminologicznej i Kryminalistycznej na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz studiów II stopnia Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie studiuje Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w działalności koła naukowego „Bezpiecznik”. 

Nasz doświadczony zespół pomoże Ci znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji