Świętojańska 38/9, 81-372 Gdynia

Zespół kancelarii

Zespół Kancelarii

Jesteśmy zespołem prawników gwarantujących naszym klientom wysoki standard obsługi prawnej. Świadczymy usługi prawne dla biznesu oraz klientów indywidualnych. Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego (w tym również prawa karnego dla biznesu i cyberbezpieczeństwa). Współpracujemy z specjalistami z zakresu informatyki i informatyki śledczej, notariuszami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi. W relacji z klientami stawiamy na kompleksowość stosowanych rozwiązań mając na celu zabezpieczenie interesów prywatnych oraz modelu biznesowego klienta. 

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Wysokość honorarium i termin zapłaty uzależnione są w szczególności od spodziewanego nakładu pracy związanego z prowadzeniem sprawy, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług.

Bartosz Grube - Adwokat, właściciel

Adwokat, założyciel Kancelarii, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego broniąc pracę magisterską w Katedrze Kryminalistyki.

Pełnomocnik procesowy i obrońca w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych toczących się przed sądami na terenie całego kraju. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach prawa karnego materialnego i procesowego, prawa medycznego i szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych. Prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w obsłudze spółek giełdowych, w tym również notowanych na rynkach NewConnect i Catalyst prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pomorskich kancelariach prawniczych od roku 2007.

Zaangażowany w funkcjonowanie samorządu adwokackiego oraz działalność pro publico bono. Pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej, a w roku 2021 został wybrany na stanowisko Sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Trzykrotnie nominowany do nagrody Prawnika Pro Bono w plebiscycie organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Autor publikacji „Zjawisko seryjnego zabójstwa – postawa oskarżonego przed sądem oraz znaczenie sprawności działania organów ścigania w procesie wykrywczym” w: Problemy Współczesnej Kryminalistyki pod red. prof. UW dr hab. Ewy Gruza, prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego, dr Mieczysława Goc, tom XV, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa 2011.

Włada językiem angielskim.

Mateusz Buczkowski - Radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Prawa i Administracji na kierunkach prawo oraz administracja. Studia prawnicze ukończył broniąc pracę magisterską o tematyce prawa ubezpieczeń. W okresie studiów wielokrotnie nagradzany Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Uczestnik zespołu przeprowadzającego program badawczy w zakresie prawa administracyjnego.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi na terenie Trójmiasta. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych, w reprezentowaniu Klientów przy negocjowaniu i zawieraniu umów, a także w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Poza praktycznym wykonywaniem zawodu radcy prawnego prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z zakresu prawa gospodarczego.

W swojej praktyce koncentruje się na szeroko rozumianym prawie cywilnym, karnym w zakresie dotyczącym przestępstw przeciwko mieniu oraz prawie administracyjnym.

W roku 2022 znalazł się w gronie 22 osób nominowanych w XIV edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który corocznie jest organizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Jakub Nowosielski - Aplikant adwokacki

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbywa aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.

W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w działalności sekcji prawa cywilnego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, pełniąc w latach 2019-2020 funkcję Koordynatora Sekcji StreetLaw i Zespołów Obrończych. Odpowiadał wówczas za organizację i prowadzenie licznych warsztatów o tematyce prawnej skierowanych do uczniów, studentów oraz seniorów – tak w Trójmieście, jak i poza nim.

W zakresie jego zainteresowań zawodowych leży szeroko rozumiane prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań, prawo nieruchomości, prawo spółek handlowych, jak i prawo pracy. Posiada również doświadczenie w sprawach dotyczących kredytów walutowych, w tym wyrażonych we frankach szwajcarskich.

Biegle włada językiem angielskim, posiada Certificate in Advanced English.

Adam Przybylski - Aplikant radcowski

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach studiów uczestniczył w specjalizacji karno-prawnej, podczas której sporządzał artykuły o tematyce prawa karnego oraz glosy do orzeczeń sądowych. Obronił pracę magisterską zatytułowaną: „Przekroczenie granic obrony koniecznej – węzłowe problemy w kontekście orzecznictwa”.

Aktualnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się przede wszystkim na prawie karnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym zagadnieniach związanych z prawem medycznym.

Biegle włada językiem angielskim.

Rafał Grabowski - Adwokat

Adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w charakterze asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku oraz w renomowanych trójmiejskich kancelariach adwokackich.

Zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego, posiada także bogate doświadczenie w zakresie prawa karnego i rodzinnego.

Marta Szczeblewska - Asystentka

Absolwentka studiów I stopnia Bezpieczeństwa Wewnętrznego specjalności Kryminologicznej i Kryminalistycznej na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz studiów II stopnia Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie studiuje Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w działalności koła naukowego „Bezpiecznik”, pełniąc w latach 2017 – 2019 funkcję skarbnika w zarządzie. W obszarze zainteresowań leży szeroko pojęte prawo karne, sprawy przestępczości zorganizowanej, a także przestępczości gospodarczej.

W codziennej pracy zajmuje się obsługą administracyjną Kancelarii, dba o profesjonalną obsługę klientów oraz sporządza pisma procesowe. Nadzoruje pracę Zespołu i dba o właściwy obieg dokumentów wewnątrz Kancelarii.

Nasz doświadczony zespół pomoże Ci znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji