Zaznacz stronę

multiple25 Zespół Adwokatów 

Jesteśmy zespołem prawników gwarantujących naszym klientom najwyższy standard obsługi prawnej. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Współpracujemy z notariuszami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi. Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Wysokość honorarium i termin zapłaty uzależnione są w szczególności od spodziewanego nakładu pracy związanego z prowadzeniem sprawy, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sporu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat

Adwokat, założyciel Kancelarii, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego broniąc pracę magisterską w Katedrze Kryminalistyki. Pełnomocnik procesowy i obrońca w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych toczących się przed sądami na terenie całego kraju. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach prawa karnego materialnego i procesowego, prawa medycznego i szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego. Prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów, w tym w szczególności podmiotów z branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada doświadczenie w obsłudze spółek giełdowych, w tym również notowanych na rynku  NewConnect i Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pomorskich kancelariach prawniczych od roku 2007. Autor publikacji „Zjawisko seryjnego zabójstwa – postawa oskarżonego przed sądem oraz znaczenie sprawności działania organów ścigania w procesie wykrywczym” w: Problemy Współczesnej Kryminalistyki pod red. prof. UW dr hab. Ewy Gruza, prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego, dr Mieczysława Goc, tom XV, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa 2011. Włada językiem angielskim.

Jakub Nowosielski

Jakub Nowosielski

Aplikant adwokacki

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbywa aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.

W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w działalności sekcji prawa cywilnego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, pełniąc w latach 2019-2020 funkcję Koordynatora Sekcji StreetLaw i Zespołów Obrończych. Odpowiadał wówczas za organizację i prowadzenie licznych warsztatów o tematyce prawnej skierowanych do uczniów, studentów oraz seniorów – tak w Trójmieście, jak i poza nim.

W zakresie jego zainteresowań zawodowych leży szeroko rozumiane prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań, prawo nieruchomości, prawo spółek handlowych, jak i prawo pracy. Posiada również doświadczenie w sprawach dotyczących kredytów walutowych, w tym wyrażonych we frankach szwajcarskich.

Biegle włada językiem angielskim, posiada Certificate in Advanced English.