W naszych materiałach często piszemy o tym, że kradzież tożsamości dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale również przedsiębiorców. Skutkiem takich zdarzeń jest często utrata kontroli nad spółką lub innym podmiotem prawa handlowego. Czy możliwa jest jednak sytuacja, w której spółka pomimo dysponowania majątkiem w postaci nieruchomości zostaje orzeczeniem sądu rejestrowego wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS? Klient naszej Kancelarii przekonał się o tym, że na skutek błędu sądu, taka sytuacja jest możliwa. Problem wydawał się tym bardziej skomplikowany, że Klient o wykreśleniu podmiotu dowiedział się już po upływie terminu do zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia. 

Sprawa, z którą mierzył się nasz Zespół w opisywanym przypadku dotyczyła właśnie takiego stanu faktycznego. Klient zgłosił się do nas z informacją o tym, że postanowieniem referendarza sądowego na podstawie art. 25d ustawy o krajowym rejestrze sądowym (dalej jako UoKRS) nastąpiło wykreślenie spółki z rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. O ile lektura akt postępowania wykazała, że wykreślenie spółki pozostawało całkowicie niezasadne, o tyle sytuację komplikowało uchybienie terminowi do zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia przez Spółkę. 

Po upływie roku od podjęcia pierwszych czynności przez Zespół Kancelarii Sąd ostatecznie wznowił postępowanie w sprawie oraz uchylił wpis wykreślający podmiot z rejestru przedsiębiorców KRS. Prawnicy naszej kancelarii wykazali nie tylko podstawy uzasadniające wznowienie postępowania, ale również okoliczności wskazujące na wadliwość rozstrzygnięcia wykreślającego Spółkę z rejestru.

Klienta w tym postepowaniu reprezentowali apl. adw. Jakub Nowosielski oraz adw. Bartosz Grube.