Zaznacz stronę

Mobbing i molestowanie w miejscu pracy

Mobbing i molestowanie w miejscu pracy to kwestie trudne i nierzadko długo przemilczane przez ofiarę. Tymczasem odpowiedzialność za mobbing oraz wszelkie inne przejawy dyskryminacji, w tym molestowanie seksualne w miejscu pracy ponosi pracodawca. Dotyczy to także sytuacji, w których pracodawca nie miał świadomości istnienia tych zjawisk w jego firmie.

Dyskryminacja w miejscu pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy może przyjmować postać bezpośrednią lub pośrednią. Jednocześnie molestowanie seksualne w miejscu pracy jest traktowane jego przejaw dyskryminacji ze względu na płeć. Dotyczy to każdego nieakceptowanego zachowania o charakterze seksualnym lub zachowania odnoszącego się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika albo jego upokorzenie. Molestowanie seksualne może przyjmować postać fizyczną, werbalną oraz pozawerbalną. 

Ciężar dowodowy przy mobbingu i dyskryminacji

Ciężar przedstawienia dowodów w sprawie mobbingu w miejscu pracy spoczywa na ofierze. Warto jednak pamiętać, że zazwyczaj kluczowe w postępowaniach sądowych są orzeczenia biegłych lekarzy psychologów lub psychiatrów. Oznacza to, że mobbingowany pracownik nie jest zobowiązany do zbierania materiału dowodowego. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia dyskryminacji, ciężar udowodnienia, że nie doszło do nierównego traktowania pracowników spoczywa na pracodawcy. 

Pomoc prawna w sprawach o mobbing i molestowanie w miejscu pracy 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube zrzesza specjalistów z zakresu prawa pracy. Nasz Zespół posiada bogate doświadczenie w obsłudze spraw o mobbing i molestowanie w miejscu pracy, a także spraw dotyczących pozostałych form dyskryminacji. Nasze usługi kierujemy do pracowników i pracodawców, zapewniając profesjonalną i kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju

Specjalizacje prawa pracy

Sprawdź, w czym specjalizuje się nasza kancelaria i dowiedz się więcej