Mobbing i molestowanie w miejscu pracy

przejdź niżej

Dyskryminacja w miejscu pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy może przyjmować postać bezpośrednią lub pośrednią. Jednocześnie molestowanie seksualne w miejscu pracy jest traktowane jego przejaw dyskryminacji ze względu na płeć. Dotyczy to każdego nieakceptowanego zachowania o charakterze seksualnym lub zachowania odnoszącego się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika albo jego upokorzenie. Molestowanie seksualne może przyjmować postać fizyczną, werbalną oraz pozawerbalną.

Ciężar dowodowy przy mobbingu i dyskryminacji

Ciężar przedstawienia dowodów w sprawie mobbingu w miejscu pracy spoczywa na ofierze. Warto jednak pamiętać, że zazwyczaj kluczowe w postępowaniach sądowych są orzeczenia biegłych lekarzy psychologów lub psychiatrów. Oznacza to, że mobbingowany pracownik nie jest zobowiązany do zbierania materiału dowodowego. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia dyskryminacji, ciężar udowodnienia, że nie doszło do nierównego traktowania pracowników spoczywa na pracodawcy.

Skontaktuj się

Pomoc prawna w sprawach o mobbing i molestowanie w miejscu pracy

Kancelaria GRUBE zrzesza specjalistów z zakresu prawa pracy. Mamy doświadczenie w obsłudze spraw o mobbing i molestowanie w miejscu pracy, a także spraw dotyczących pozostałych form dyskryminacji. Nasze usługi kierujemy do pracowników i pracodawców, zapewniając profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania.

Skontaktuj się

Poznaj zespół GRUBE.

Doświadczeni specjaliści z naszej kancelarii wspierają klientów biznesowych i indywidualnych. Dowiedz się o nas więcej.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps