Ostatnia nowelizacja Kodeksu Pracy okazała się być na tyle istotna, że spora część pracodawców musi dostosować do nich swoje procedury. Niektórzy, zwłaszcza ci ze specyficznych branż, mają jednak wrażenie, że nowe regulacje sprawiają pewne problemy i zakłopotanie. Do nich zalicza się branża medyczna.

Lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki to grupy, których zadania i działania zależą od wielu czynników nieobecnych w innych zawodach. W świetle nowych norm sprawia to sporo problemów natury organizacyjnej i skłania do zadawania pytań.  Mateusz Buczkowski, radca prawny z Kancelarii GRUBE, miał przyjemność wziąć udział w wywiadzie z Agnieszką Usiarczyk z portalu Remedium.md. Poruszył tam mnóstwo kwestii, które mogą być ważne z punktu widzenia szpitali, klinik i innych obiektów z branży medycznej. Poniżej znajduje się fragment: – Zgodnie ze zmianami, pracownik, który pracował u danego pracodawcy przez co najmniej sześć miesięcy, będzie miał prawo wystąpić raz w roku o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.  Ta nowelizacja ma pełne zastosowanie dla zawodów medycznych. Jednak należy pamiętać, że praktyka zatrudniania personelu medycznego – czy to lekarzy, czy innych osób – w ramach podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, często zmierza do omijania przepisów prawa pracy. Pracownicy najczęściej pracują na umowę zlecenie i w takim przypadku przepisy kodeksu pracy nie mają zastosowania, bowiem o tyle ile np. kontrola trzeźwości ma zastosowanie do szerokiego spectrum „osób zatrudnionych”, to pozostałe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę”.  Jeśli chcesz się dowiedzieć:

  • jak regulacje dotyczące pracy zdalnej wpływają na ratowników medycznych,
  • czy przepisy dotyczące czasu pracy lekarzy uległy zmianie,
  • w jaki sposób będzie przeprowadzana kontrola trzeźwości,

to kliknij ten link i zapoznaj się z resztą wywiadu – KLIK