W 2019 roku do Kancelarii zgłosiła się Klientka, która otrzymała od komornika informację o wszczęciu egzekucji z jej mieszkania. Sytuacja ta była o tyle niestandardowa, że od 19 lat była ona jedyną właścicielką tej nieruchomości oraz nie posiadała żadnego zadłużenia. Z uwagi na szczególną sytuację życiową Klientki, zdecydowaliśmy się udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej.

Po dokonanej przez Kancelarię analizie okazało się, że dla nieruchomości Klientki prowadzone były równolegle dwie księgi wieczyste z całkowicie odmiennym stanem prawnym. Jedna z nich przedstawiała prawidłowy stan prawny, druga zaś przedstawiała stan prawny sprzed 30 lat (jako aktualny właściciel wpisany był jeden z poprzednich właścicieli nieruchomości). Sytuacja ta była prawdopodobnie wynikiem błędu podczas wprowadzania danych do elektronicznego systemu ksiąg wieczystych.

Wnikliwe przyjrzenie się sprawie doprowadziło zespół Kancelarii do wniosku, że jeden z poprzednich właścicieli nieruchomości (ujawniony w księdze wieczystej z nieaktualnym stanem prawnym) posiadał znaczne zadłużenie. Skutkowało to wpisaniem hipoteki w księdze wieczystej na kwotę ponad miliona złotych oraz wszczęciem egzekucji z nieruchomości. Wówczas Klientka ze zdziwieniem dowiedziała się o prowadzonych w stosunku do jej mieszkania czynnościach egzekucyjnych.

W związku z tym zespół Kancelarii uznał, że jedyną słuszną metodą rozwiązania problemu będzie wstąpienie w imieniu Klientki na drogę postępowania sądowego. Niestandardowy charakter sprawy i niespotykane okoliczności sprawiły, że aby kompleksowo zabezpieczyć interes Klientki, konieczne było równoległe zgłoszenie pozwie kilku alternatywnych żądań. Po rozpoznaniu sprawy na rozprawie Sąd w całości przychylił się do naszego stanowiska i nakazał zamknięcie w całości księgi wieczystej przedstawiającej nieaktualny stan prawny.

Dzięki współpracy z naszą Kancelarią Klientka:

  • uzyskała kompleksową pomoc prawną wraz z reprezentacją w postępowaniu sądowym,
  • uregulowała stan prawny nieruchomości,
  • uniknęła niezasadnego zlicytowania mieszkania przez komornika.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w pomocy prawnej związanej z prawem nieruchomości. Działamy odważnie nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach!