Zaznacz stronę

Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. Kodeksem pracy) pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Aby zakaz konkurencji był skuteczny, a więc prawnie wiążący dla pracownika, pracodawca i pracownik powinni zawrzeć na piśmie umowę o zakazie konkurencji. W przeciwnym wypadku przestrzeganie powyższej zasady przez pracownika wynika wyłącznie z jego dobrej woli, a jego złamanie nie niesie za sobą skutków prawnych.

Zakaz konkurencji może obejmować:

  • zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy,
  • zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Wiążąca umowa o zakazie konkurencji:

  • musi mieć postać pisemną – wszelkie uzgodnienia dotyczące jej treści, ustne lub w formie elektronicznej, są nieważne,
  • może stanowić część umowy o pracę,
  • może stanowić odrębny kontrakt i zostać podpisana w trakcie trwania stosunku pracy,
  • powinna wskazywać czas trwania umowy, zakres zakazu konkurencji, formę zakazanej działalności konkurencyjnej oraz skutki niewywiązania się z umowy.

Zakaz konkurencji – pomoc prawna

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube oferuje profesjonalną pomoc w zakresie analizy i opiniowania umów o pracę z zakazem konkurencji oraz umów o zakazie konkurencji w postaci odrębnych kontaktów. Jednocześnie Klientom, których pracownicy złamali zakaz konkurencji w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy zapewniamy kompleksową pomoc prawną zakresu prawa pracy.

Usługi Kancelarii kierujemy do pracodawców i pracowników, zapewniając fachową pomoc na każdym etapie postępowania przedprocesowego i sądowego. Jednocześnie pracownikom, dla których zapisy umowy o zakazie konkurencji są niejasne oferujemy pomoc w ich interpretacji i odniesieniu do indywidualnej sytuacji zawodowej.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta
i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju

Specjalizacje prawa pracy

Sprawdź, w czym specjalizuje się nasza kancelaria i dowiedz się więcej