Zaznacz stronę

Odszkodowania

Mianem odszkodowania określa się świadczenie na rzecz poszkodowanego za wyrządzone szkody od podmiotu prawa cywilnego, który tę szkodę wyrządził lub zgodnie z prawem ponosi za nią odpowiedzialność. Tak definiowane odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną. Odszkodowanie powinno pokrywać tak szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści. Przez utracone korzyści rozumie się wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia i szkody.

Odszkodowanie nie może być wyższe od wyrządzonej szkody, a w niektórych przypadkach może być niższe od rzeczywiście poniesionych strat. Przypadki te wynikają m.in. z ustawy lub umowy. Niższe odszkodowanie zasądzone jest również wówczas, gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. W uzasadnionych przypadkach na ostateczną wysokość odszkodowania wpływ mogą również zasady współżycia społecznego.

Zadośćuczynienie stanowi szczególny rodzaj odszkodowania. Prawo do zadośćuczynienia przysługuje poszkodowanym za wyrządzone szkody niemajątkowe, m.in. za uszkodzenie ciała i związane z nim cierpienie oraz krzywdę.

Obsługa prawna postępowań odszkodowawczych

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube zapewnia Klientom pomoc prawną w sprawach o odszkodowania. Obsługujemy postępowania o odszkodowania za szkody majątkowe, jak również za doznany uszczerbek na zdrowi. Pomagamy w uzyskaniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz renty z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Nasz Zespół oferuje również pomoc prawną w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółek. Nasze usługi kierujemy głównie do klientów z terenu Trójmiasta i okolic. W zależności od Państwa potrzeb oferujemy doradztwo prawne, obsługę postępowań sądowych, zastępstwo procesowe, oraz wsparcie na etapie należytego zabezpieczenia materiału dowodowego.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju

Do najpopularniejszych odszkodowań zalicza się odszkodowania:

W

z OC,

W

z AutoCasco,

W

z ubezpieczenia na życie,

W

powypadkowe,

W

od Skarbu Państwa,

W

od banku.

Specjalizacje odszkodowań

Sprawdź, w czym specjalizuje się nasza kancelaria i dowiedz się więcej