Odszkodowania

przejdź niżej

Odszkodowanie nie może być wyższe od wyrządzonej szkody, a w niektórych przypadkach może być niższe od rzeczywiście poniesionych strat. Przypadki te wynikają m.in. z ustawy lub umowy. Niższe odszkodowanie zasądzone jest również wówczas, gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. W uzasadnionych przypadkach na ostateczną wysokość odszkodowania wpływać mogą również zasady współżycia społecznego.

Zadośćuczynienie stanowi szczególny rodzaj odszkodowania. Prawo do zadośćuczynienia przysługuje poszkodowanym za wyrządzone szkody niemajątkowe, m.in. za uszkodzenie ciała i związane z nim cierpienie oraz krzywdę.

Skontaktuj się

Kancelaria GRUBE zapewnia Klientom pomoc prawną w sprawach o odszkodowania. Obsługujemy postępowania o odszkodowania za szkody majątkowe, jak również za doznany uszczerbek na zdrowiu. Pomagamy w uzyskaniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz renty z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Oferujemy również pomoc prawną w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółek. Nasze usługi kierujemy głównie do klientów z terenu Trójmiasta i okolic. W zależności od potrzeb zapewniamy doradztwo prawne, obsługę postępowań sądowych, zastępstwo procesowe, oraz wsparcie na etapie należytego zabezpieczenia materiału dowodowego.

Do najpopularniejszych odszkodowań zalicza się odszkodowania:

  • z OC,
  • z AutoCasco,
  • z ubezpieczenia na życie,
  • powypadkowe,
  • od Skarbu Państwa,
  • od banku,
  • od innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia wyrządzonej szkody.
Skontaktuj się

Co robimy?

logotyp grube Odszkodowanie za wypadek w pracy Więcej
logotyp grube Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne Więcej
logotyp grube Odszkodowanie za śmierć Więcej
logotyp grube Odszkodowania od podmiotów medycznych Więcej

Poznaj zespół GRUBE.

Doświadczeni specjaliści z naszej kancelarii wspierają klientów biznesowych i indywidualnych. Dowiedz się o nas więcej.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps