Właścicielem strony internetowej oraz zamieszonych na niej materiałów jest Bartosz Grube prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube (dalej jako „Kancelaria GRUBE”) z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 38/9 (kod: 81-372), NIP: 9581498904, REGON: 22164767.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii GRUBE nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek indywidualnej sprawie. Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny, a Kancelaria GRUBE nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z ich interpretacji i zastosowania, bez konsultacji prawnej. Informacje zawarte na stronie nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika – informacje mają charakter ogólny. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy, wynikające z korzystania z komunikacji elektronicznej, w tym szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczaniu komunikacji elektronicznej, przed przechwytywaniem lub manipulowaniem komunikacją elektroniczną przez osoby trzecie lub programami komputerowymi wykorzystywanymi do komunikacji elektronicznej oraz przed przesyłaniem wirusów.

Wszystkie materiały udostępnione naszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Korzystanie z publikacji umieszczonych na stronie dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania informacji o autorze publikacji oraz źródle jej pochodzenia z oznaczeniem Kancelarii.

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2022 roku.

Home