Zaznacz stronę

Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Wysoki standard pomocy prawnej w każdej dziedzinie prawa

Obsługa korporacyjna firm i doradztwo w procesie tworzenia spółek prawa handlowego

okancelarii O KANCELARII

Jesteśmy zespołem prawników gwarantujących naszym klientom najwyższy standard obsługi prawnej. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Współpracujemy z notariuszami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi. Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Wysokość honorarium i termin zapłaty uzależnione są w szczególności od spodziewanego nakładu pracy związanego z prowadzeniem sprawy, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sporu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług. podpis

artykuly ARTYKUŁY

Czy to koniec z możliwością odmowy przyjęcia mandatu?

Prawo i Sprawiedliwość złożyło poselski projekt ustawy nowelizującej kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. W aktualnym brzmieniu art. 97 § 2 k. p. w. stanowi, iż sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. W następstwie odmowy przyjęcia mandatu...

czytaj dalej

suitcase57 ZAKRES USŁUG NASZEJ KANCELARII

PRAWO KARNE

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych, skarbowych oraz wykroczeń

PRAWO CYWILNE

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego polegająca na zastępstwie procesowym

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa
spadkowego

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Zespół kancelarii oferuje pomoc w zakresie prowadzenia sporów związanych ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi

PRAWO MEDYCZNE, BŁĘDY MEDYCZNE

Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną w sprawach dotyczących zagadnień odpowiedzialności karnej i cywilnej za błędy w sztuce lekarskiej

ODSZKODOWANIA

Oferujemy Państwu pomoc prawną w sprawach o odszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Oferujemy również pomoc prawną w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółek

PRAWO RODZINNE

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego obejmującą doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sprawach m. in. o rozwód, alimenty, ustalenia miejsca pobytu dziecka, ustalenia kontaktów z małoletnim, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

OBSŁUGA KORPORACYJNA FIRM

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego, w zakresie przekształceń i podziału spółek, ich łączenia oraz likwidacji, w tym również pełną obsługę organów tych podmiotów tj. zarządów, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy