Na koncie Kancelarii zapisujemy kolejny sukces w sprawach kredytów frankowych. W jednej z prowadzonych przez nas spraw dotyczącej ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego, Sąd przychylił się do naszego wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

W dniu 23 marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył powództwo naszego Klienta poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w sprawie.

Bank nie będzie mógł już dokonywać potrąceń z rachunku bankowego Klientów, ani żądać spłaty rat w okresie trwania postępowania.

Autorem wniosku jest apl. adw. Jakub Nowosielski, który sprawę prowadzi wraz z adw. Bartoszem Grube.

Sygn. akt: XXVIII C 15430/21