Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne

przejdź niżej

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo do świadczenia od sprawcy zdarzenia lub podmiotu prawa cywilnego ponoszącego odpowiedzialność za wypłatę rekompensaty za wyrządzone szkody. Sprawy o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne najczęściej dotyczą postępowań przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, które zaniżają odszkodowanie po wypadku. Z problemem zaniżonego odszkodowania po wypadku borykają się poszkodowani niezależnie od tego, czy w wyniku zdarzenia doszło do szkody majątkowej, czy też uszczerbku na zdrowiu, czy obydwu szkód jednocześnie.

Zespół kancelarii GRUBE to grupa wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów, którzy do lat z sukcesami reprezentują Klientów w postępowaniach odszkodowawczych.

Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oferujemy obsługę prawną, w ramach której:

  • zapewniamy doradztwo prawne,
  • oferujemy obsługę postępowania przedsądowego,
  • sporządzamy dokumentację procesową,
  • oferujemy obsługę postępowania sądowego,
  • reprezentujemy interesy Klienta przed sądami właściwymi wszystkich instancji,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe,
  • wspieramy na etapie należytego zabezpieczenia materiału dowodowego w sprawie.
Skontaktuj się

Wypadki komunikacyjne a pomoc prawna dla ofiary

Nasze usługi kierujemy do Klientów z terenu Trójmiasta oraz całego kraju. Pomagamy na każdym etapie toczącego się postępowania wspierając poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i strony odpowiedzialne za spowodowanie zdarzenia. Naszą ofertę w tym zakresie uzupełnia obsługa procesowa procesów z powództwa cywilnego. Zajmujemy się szkodami materialnymi oraz uszczerbkami na zdrowiu, w tym procesami o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps