Zaznacz stronę

Odszkodowanie za śmierć

W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odszkodowanie. Odszkodowanie przyznawane jest członkom rodziny, jeśli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie się ich sytuacji życiowej. Jednocześnie członkowie rodziny zmarłego są uprawnieni do otrzymania zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Osobami uprawnionymi do otrzymania odszkodowania za śmierć oraz zadośćuczynienia są:

  • małżonek,
  • dzieci, w tym także przysposobione,
  • rodzice,
  • rodzeństwo.

O odszkodowanie i zadośćuczynienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą się również ubiegać inne osoby. Wyznacznikiem prawa do uzyskania odszkodowania za śmierć i zadośćuczynienia nie jest w tym przypadku wyłącznie samo pokrewieństwo i jego stopień. I tak prawo do roszczenia może przysługiwać dziadkom, wnuczętom, konkubinom i konkubentom, a nawet nienarodzonym dzieciom, które przyszły na świat już po śmierci rodzica.

Pełna obsługa prawna postępowań o odszkodowanie za śmierć

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube oferuje pełną obsługę prawną postępowań o odszkodowanie za śmierć i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Nasze usługi obejmują:

  • doradztwo prawne,
  • przygotowanie dokumentacji procesowej,
  • reprezentację interesów Klienta przed sądem właściwym każdej instancji,
  • wsparcie na etapie należytego zabezpieczenia materiału dowodowego,
  • zastępstwo procesowe.

Usługi Kancelarii kierujemy głównie do Klientów z terenu Trójmiasta i okolicy. Pomagamy w postępowaniach o odszkodowania za śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy oraz błędu medycznego.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta
i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju

Specjalizacje odszkodowań

Sprawdź, w czym specjalizuje się nasza kancelaria i dowiedz się więcej