Odszkodowanie za śmierć

przejdź niżej

Jeśli planujesz podjąć kroki prawne w celu uzyskania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, możesz zasięgnąć porady kancelarii prawnej specjalizującej się w tego typu sprawach i odszkodowaniach. Należy to zrobić możliwie jak  najszybciej, ponieważ obowiązują ścisłe terminy na podjęcie działań prawnych (przedawnienie roszczeń).

Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć?

Osobami uprawnionymi do otrzymania odszkodowania za śmierć oraz zadośćuczynienia są:

 • małżonek,
 • dzieci, w tym także przysposobione,
 • rodzice,
 • rodzeństwo.

O odszkodowanie i zadośćuczynienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą się również ubiegać inne osoby. Wyznacznikiem prawa do uzyskania odszkodowania za śmierć i zadośćuczynienia nie jest w tym przypadku wyłącznie samo pokrewieństwo i jego stopień. I tak prawo do roszczenia może przysługiwać dziadkom, wnuczętom, konkubinom i konkubentom, a nawet nienarodzonym dzieciom, które przyszły na świat już po śmierci rodzica.

Pełna obsługa prawna postępowań o odszkodowanie za śmierć

Kancelaria GRUBE oferuje pełną obsługę prawną postępowań o odszkodowanie za śmierć i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Nasze usługi obejmują:

 • doradztwo prawne,
 • przygotowanie dokumentacji procesowej,
 • reprezentację interesów Klienta przed sądem właściwym każdej instancji,
 • wsparcie na etapie należytego zabezpieczenia materiału dowodowego,
 • zastępstwo procesowe.
Skontaktuj się

Usługi Kancelarii kierujemy głównie do Klientów z terenu Trójmiasta i okolicy.

Sytuacje, w których pomagamy w sprawie zadośćuczynienia za śmierć

Kancelaria działa również na rzecz rodzin osób, które zginęły w różnych okolicznościach, nie spowodowanych tzw. śmiercią naturalną. Niektóre z sytuacji, które mogą stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie za śmierć, obejmują:

 • wypadki komunikacyjne,
 • wypadki, które mają miejsce w miejscu pracy,
 • wypadki, które zdarzają się na zorganizowanych wycieczkach,
 • śmierć spowodowana zaniedbaniem lekarza,
 • śmierć spowodowana nieudzieleniem pomocy medycznej,
 • śamobójstwo osoby pozostającej pod opieką psychiatryczną.
Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps