Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Wysoki standard pomocy prawnej w każdej dziedzinie prawa

Obsługa korporacyjna firm i doradztwo w procesie tworzenia spółek prawa handlowego

okancelarii O KANCELARII

Jesteśmy zespołem prawników gwarantujących naszym klientom najwyższy standard obsługi prawnej. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Współpracujemy z notariuszami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi.

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Wysokość honorarium i termin zapłaty uzależnione są w szczególności od spodziewanego nakładu pracy związanego z prowadzeniem sprawy, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług.

podpis

artykuly ARTYKUŁY

Główne zmiany i założenia nowej procedury karnej

Dnia 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego, która zasadniczo zmienia przebieg procesu karnego. Główną zmianą jest wprowadzenie zasady kontradyktoryjności rozumianej jako dążenie do zapewnienia stronom procesu równych praw i...

czytaj dalej

suitcase57 ZAKRES USŁUG NASZEJ KANCELARII

PRAWO KARNE

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych, skarbowych oraz wykroczeń

PRAWO CYWILNE

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego polegająca na zastępstwie procesowym

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa
spadkowego

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Zespół kancelarii oferuje pomoc w zakresie prowadzenia sporów związanych ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi

PRAWO MEDYCZNE, BŁĘDY MEDYCZNE

Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną w sprawach dotyczących zagadnień odpowiedzialności karnej i cywilnej za błędy w sztuce lekarskiej

ODSZKODOWANIA

Oferujemy Państwu pomoc prawną w sprawach o odszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Oferujemy również pomoc prawną w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółek

PRAWO RODZINNE

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego obejmującą doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sprawach m. in. o rozwód, alimenty, ustalenia miejsca pobytu dziecka, ustalenia kontaktów z małoletnim, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

OBSŁUGA KORPORACYJNA FIRM

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego, w zakresie przekształceń i podziału spółek, ich łączenia oraz likwidacji, w tym również pełną obsługę organów tych podmiotów tj. zarządów, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy