Bartosz Grube

przejdź niżej Bio

Wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu firm, dostarczając dopasowane rozwiązania, które bazują na zaawansowanej wiedzy prawnej. Świadczy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Ma doświadczenie w obsłudze spółek giełdowych, w tym również tych notowanych na rynkach NewConnect i Catalyst prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach prawa karnego oraz prawa karnego w biznesie, cyberbezpieczeństwa, prawa internetu i szeroko rozumianego prawa cywilnego – z uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych. Przez wiele lat obsługiwał podmioty z branży turystycznej, hotelarskiej oraz eventowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w pomorskich kancelariach prawniczych od roku 2007. Pełnomocnik procesowy i obrońca w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych toczących się przed sądami na terenie całego kraju. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego broniąc pracę magisterską w Katedrze Kryminalistyki. Zaangażowany w funkcjonowanie samorządu adwokackiego oraz działalność pro publico bono. Pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej. W roku 2021 został wybrany na stanowisko Sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Trzykrotnie nominowany do nagrody Prawnika Pro Bono w plebiscycie organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Autor publikacji „Zjawisko seryjnego zabójstwa – postawa oskarżonego przed sądem oraz znaczenie sprawności działania organów ścigania w procesie wykrywczym” w: Problemy Współczesnej Kryminalistyki pod red. prof. UW dr hab. Ewy Gruza, prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego, dr Mieczysława Goc, tom XV, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa 2011. Regularnie publikuje również materiały o tematyce związanej z cyberbezpieczeństwem, przestępczością w internecie oraz szeroko rozumianym prawem dla biznesu, m.in. na łamach dzienników Rzeczpospolita oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Zainteresowania

Prywatnie pasjonat biegów górskich i gry na gitarze. Fan piłki nożnej, dobrej lektury oraz sztuki tatuażu.

przejdź niżej
Moje case studies