Znajomość ceny za produkt to podstawowe prawo konsumenta i każda osoba ma prawo ją znać, przed podjęciem decyzji o zakupie. 

Cena, która musi widnieć obok produktu, to cena brutto, czyli ostateczna. Cena na metce inna niż przy kasie, może wynikać z różnych powodów: 

  • błąd w oznakowaniu produktu, 
  • promocje lokalne, które nie zostały wprowadzone do systemu, 
  • zmiana ceny, która nie została jeszcze zaktualizowana na metce. 

Co w przypadku, gdy cena na metce lub półce różni się od tej podanej przy kasie? 

Konsument ma prawo zakupić produkt po niższej cenie, bowiem wynika to wprost z przepisów prawa. Dla kupującego konsumenta bez znaczenia jawią się przyczyny niezgodności cen, jak również wymówki sprzedawcy, bowiem taką rozbieżność należy interpretować zawsze na korzyść kupującego. 

Nasza szczególną czujność powinny również zwrócić artykuły sprzedawane w promocyjnej ofercie. 

Produkty objęte promocją, zazwyczaj ujęte są w regulaminach lub warunkach promocji. Spełnienie tych kryteriów, uprawnia konsumenta do zakupu produktu, po deklarowanej cenie.

Niestety w dalszym ciągu zdarzają się sytuacje, gdy spełniając warunki promocji, sprzedawca odmawia sprzedaży produktu po niższej cenie, powołując się na dodatkowe kryteria, które nie zostały nigdzie uwidocznione. 

Jeżeli spotkamy się z powyższą sytuacją, należy poprosić sprzedawcę o przedstawienie regulaminu promocji, który powinien być ogólnodostępny. 

Jeśli zaś sprzedawca nie dysponuję takim regulaminem, bądź też jego zapisy nie przewidują konieczności spełnienia dodatkowych wymogów, wówczas możemy domagać się sprzedaży produktów po niższej cenie. 

Sprzedawca, który odmówi bez uzasadnionej przyczyny sprzedaży towaru, może popełnić wykroczenie z art. 135 Kodeksu Wykroczeń, podlegając tym samym karze grzywny.