Zaznacz stronę

Ochrona dóbr osobistych

Prawna ochrona dóbr osobistych odnosi się do dóbr niemajątkowych przysługujących każdej osobie fizycznej oraz osobie prawnej, związanych z ich indywidualnym istnieniem. I choć Kodeks cywilny nie definiuje, czym są dobra osobiste, wskazuje ich przykładowe rodzaje (art. 23). Są nimi m.in. wolność, nazwisko lub pseudonim, wizerunek. To pozwala wnioskować, iż ochrona dóbr osobistych dotyczy uznanych przez społeczeństwo oraz system prawny wartości obejmujących psychiczną i fizyczną integralność człowieka,  także jego indywidualność, godność i pozycję w społeczeństwie. Analogicznie definiowane są w prawie cywilnym dobra osobiste osoby prawnej.

Wraz z rozwojem medium masowego, jakim jest Internet większość spraw wynikających z ochrony dóbr osobistych dotyczy ochrony wizerunku, renomy i dobrego imienia w Internecie.

Ochrona dóbr osobistych – pomoc prawna

Zespół Kancelarii Adwokackiej Adwokata Bartosza Grube od lat specjalizuje się w ochronie dóbr osobistych, tak w przestrzeni globalnej sieci komputerowej, jak i przestrzeni społecznej funkcjonujące offline. Zapewniamy:

  • doradztwo prawne,
  • analizę materiałów prasowych (także online) pod względem ewentualnego naruszenia dóbr osobistych Klienta,
  • pomoc w przygotowaniu pozwu o ochronę dóbr osobistych,
  • zastępstwo procesowe,
  • wsparcie na etapie należytego zabezpieczenia materiału dowodowego, 
  • pomoc w wykazaniu, że zachowanie osoby oskarżonej nie było bezprawne.

Nasze usługi kierujemy zarówno do osób fizycznych i prawnych, których dobra osobiste zostały naruszone, jak również osób podejrzanych o naruszenie dóbr osobistych. Klientów zainteresowanych doradztwem prawnym lub obsługą procesową zachęcamy do kontaktu.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju