Zaznacz stronę

Sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej

Mianem władzy rodzicielskiej określa się szereg praw i obowiązków rodzica względem dziecka, w szczególności dotyczących:

  • obowiązku i prawa rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka,
  • wychowywania dziecka.

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka, przy zachowaniu jego godności i przestrzeganiu jego praw. Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie nie jest łatwe i wymaga stosownego wyroku sądu. Warto przy tym wspomnieć, iż w obowiązującym prawie istnieje instytucja zawieszenia władzy rodzicielskiej, która stanowi formalną odpowiedź na wystąpienie przemijającej przeszkody do opieki nad dzieckiem (np. wyjazd lub choroba rodzica). W przypadku orzeczenia zawieszenia władzy rodzicielskiej trzeba od razu ustanowić opiekuna dla dziecka.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

niektórych sytuacjach obowiązujące przepisy prawa rodzinnego dopuszczają całkowite pozbawienie opiekuna władzy rodzicielskiej. Takie orzeczenie może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy zastosowane wcześniej łagodniejsze środki nie przyniosły poprawy sytuacji dziecka, a także w gdy istnieje trwała przeszkoda w realizowaniu opieki nad małoletnim dzieckiem.

  • Orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej sąd może wydać gdy:
  • rodzic nadużywa swoich uprawnień,
  • rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka,
  • rodzic nie jest wstanie sprostać swoim obowiązkom względem dziecka.

Sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej – obsługa prawna

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube oferuje pomoc prawną w kwestiach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Naszym Klientom zapewniamy fachowe doradztwo oraz reprezentację procesową w toku trwających postępowań sądowych. Każdorazowo działamy w zgodzie z obowiązującym prawem i w najlepszym interesie Klienta. Ze względu na specyfikę obsługiwanych postępowań szczególną wagę przywiązujemy do praw i godności małoletnich dzieci, których dobro jest tutaj najważniejsze.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju