Zaznacz stronę

Sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej

Mianem władzy rodzicielskiej określa się szereg praw i obowiązków rodzica względem dziecka, w szczególności dotyczących:

  • obowiązku i prawa rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka,
  • wychowywania dziecka.

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka, przy zachowaniu jego godności i przestrzeganiu jego praw. Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie nie jest łatwe i wymaga stosownego wyroku sądu. Warto przy tym wspomnieć, iż w obowiązującym prawie istnieje instytucja zawieszenia władzy rodzicielskiej, która stanowi formalną odpowiedź na wystąpienie przemijającej przeszkody do opieki nad dzieckiem (np. wyjazd lub choroba rodzica). W przypadku orzeczenia zawieszenia władzy rodzicielskiej trzeba od razu ustanowić opiekuna dla dziecka.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W niektórych sytuacjach obowiązujące przepisy prawa rodzinnego dopuszczają całkowite pozbawienie opiekuna władzy rodzicielskiej. Takie orzeczenie może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy zastosowane wcześniej łagodniejsze środki nie przyniosły poprawy sytuacji dziecka, a także w gdy istnieje trwała przeszkoda w realizowaniu opieki nad małoletnim dzieckiem.

  • Orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej sąd może wydać gdy:
  • rodzic nadużywa swoich uprawnień,
  • rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka,
  • rodzic nie jest wstanie sprostać swoim obowiązkom względem dziecka.

Sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej – obsługa prawna

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube oferuje pomoc prawną w kwestiach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Naszym Klientom zapewniamy fachowe doradztwo oraz reprezentację procesową w toku trwających postępowań sądowych. Każdorazowo działamy w zgodzie z obowiązującym prawem i w najlepszym interesie Klienta. Ze względu na specyfikę obsługiwanych postępowań szczególną wagę przywiązujemy do praw i godności małoletnich dzieci, których dobro jest tutaj najważniejsze.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta
i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju