Sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej

przejdź niżej

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka, przy zachowaniu jego godności i przestrzeganiu jego praw. Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie nie jest łatwe i wymaga stosownego wyroku sądu. Warto przy tym wspomnieć, iż w obowiązującym prawie istnieje instytucja zawieszenia władzy rodzicielskiej, która stanowi formalną odpowiedź na wystąpienie przemijającej przeszkody do opieki nad dzieckiem (np. wyjazd lub choroba rodzica). W przypadku orzeczenia zawieszenia władzy rodzicielskiej trzeba od razu ustanowić opiekuna dla dziecka.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W niektórych sytuacjach obowiązujące przepisy prawa rodzinnego dopuszczają całkowite pozbawienie opiekuna władzy rodzicielskiej. Takie orzeczenie może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy zastosowane wcześniej łagodniejsze środki nie przyniosły poprawy sytuacji dziecka, a także w gdy istnieje trwała przeszkoda w realizowaniu opieki nad małoletnim dzieckiem.

  • Orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej sąd może wydać gdy:
  • rodzic nadużywa swoich uprawnień,
  • rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka,
  • rodzic nie jest wstanie sprostać swoim obowiązkom względem dziecka.
Skontaktuj się

Sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej – obsługa prawna

Kancelaria oferuje pomoc prawną w kwestiach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Naszym Klientom zapewniamy fachowe doradztwo oraz reprezentację procesową w toku trwających postępowań sądowych. Każdorazowo działamy w zgodzie z obowiązującym prawem i w najlepszym interesie Klienta. Ze względu na specyfikę obsługiwanych postępowań szczególną wagę przywiązujemy do praw i godności małoletnich dzieci, których dobro jest tutaj najważniejsze.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps