Sprawy o alimenty

przejdź niżej

Pozew o alimenty może otrzymać rodzic, były współmałżonek, a także dziecko. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że zgodnie z obowiązującym prawem o alimenty na rzecz rodzica może zostać pozwane pełnoletnie dziecko tak przez samego rodzica, jak i przez instytucje pomocowe np. ośrodek opieki, w którym został umieszczony rodzic ze względu na stan zdrowia. Co ważne, prawo do świadczeń dotyczy zarówno rodziców samodzielnie wywiązujących się z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, jak i osób korzystających ze wsparcia funduszu alimentacyjnego.

Sprawy o alimenty na rzecz współmałżonka po rozwodzie

Alimenty na rzecz współmałżonka nie są orzekane przy każdym rozwodzie. W niektórych przypadkach sąd może przyznać tymczasowe alimenty na czas trwania rozwodu – sytuacja taka występuje w przypadku wydania przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu.

W jaki sposób sąd rozstrzyga, czy zasądzić alimenty na rzecz byłego współmałżonka?

Sąd przyjrzy się wszystkim istotnym okolicznościom dotyczącym Twojej sytuacji. Prawo stanowi, że czynniki te obejmują:

  • zdolność do samodzielnego utrzymania się;
  • niezbędny czas na zdobycie pracy lub odbycie szkolenia, aby zostać zatrudnionym;
  • poziom życia ustalony podczas małżeństwa;
  • czas trwania małżeństwa;
  • okoliczności prowadzące do rozwodu;
  • wiek każdej ze stron;
  • stan fizyczny i psychiczny każdej ze stron;
  • zdolność współmałżonka do opłacania alimentów;
  • inne zobowiązania finansowe i zasoby każdej ze stron, takie jak: alimenty na dzieci lub prawa każdej ze stron do otrzymywania świadczeń emery
Skontaktuj się

Obsługa spraw o alimenty

Oferujemy fachowe doradztwo oraz zastępstwo procesowe. Obsługujemy strony pozywające i pozwane, każdorazowo działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w najlepszym interesie naszego Klienta. Klientów zainteresowanych złożeniem pozwu o alimenty oraz osoby pozwane w postępowaniach o alimenty zachęcamy do kontaktu.
Nasz Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze postępowań wynikających z prawa rodzinnego, poparte licznymi sukcesami w postaci orzeczeń wydanych na korzyść Klientów Naszej Kancelarii.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps