Zaznacz stronę

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości to jeden z przewidzianych przez prawo sposobów nabycia prawa własności nieruchomości przez osobę, która nimi faktycznie władała prze określony czas, nie będąc ich właścicielem.

Do nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

  • samoistnego posiadania oraz
  • upływu czasu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżnia się dwa typu zasiedzenia nieruchomości – zasiedzenie w dobrej i złej wierze. Występowanie posiadacza w dobrej wierze nie stanowi samodzielnej przesłanki do nabycia własności nieruchomości, ma ono jednak znaczenie dla upływu czasu, skracając termin zasiedzenia z trzydziestu do dwudziestu lat. 

Przedmiotem zasiedzenia obok nieruchomości mogą być także niektóre prawa rzeczowe, jak na przykład: służebność przesyłu, służebność gruntowa, użytkowanie wieczyste. 

Zasiedzenie – obsługa prawna postępowania 

Upływ przewidzianych przez prawo administracyjne terminów skutkuje nabyciem nieruchomości przez jej posiadacza, zaś orzeczenie sądowe jedynie ten fakt potwierdza. Co ważne, do wydania orzeczenia sądowego w kwestii nabycia praw własności przez zasiedzenie niezbędne jest złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości. W toku postępowania niezbędne jest wykazanie wystąpienia wszystkich przesłanek warunkujących możliwość nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube oferuje kompleksową obsługę prawną kwestii wynikających z zasiedzenia. Naszym Klientom pomagamy w sporządzeniu w wniosku do sądu, zapewniamy zastępstwo procesowe, a w razie potrzeby wsparcie na etapie należytego zabezpieczenia materiału dowodowego potwierdzającego samoistne posiadanie nieruchomości w wymaganym prawem okresie czasu. 

Usługi świadczymy głównie na terenie Trójmiasta i okolic, oferując pomoc w stwierdzeniu nabycia praw własności przez zasiedzenie:

  • nieruchomości budynkowej,
  • nieruchomości gruntowej,
  • nieruchomości lokalowej,
  • określonych praw rzeczowych. 

To, co nas wyróżnia to indywidualne podejście do każdej sprawy, zaangażowanie i bogate doświadczenie, dzięki którym nasz Zespół z łatwością radzi sobie w rozwiązywaniu nawet najbardziej złożonych problemów.

Bartosz Grube

Bartosz Grube

Adwokat


kancelaria@adwokat-grube.pl
+ 48 501 163 443

Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska 38/9,
81-372 Gdynia


Świadczymy usługi prawne głównie na terenie Trójmiasta
i okolic - Gdynia, Gdańsk, Sopot.

Na życzenie klienta również na terenie całego kraju