Zasiedzenie nieruchomości

przejdź niżej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżnia się dwa tryby zasiedzenia nieruchomości – zasiedzenie w dobrej i złej wierze. Występowanie posiadacza w dobrej wierze nie stanowi samodzielnej przesłanki do nabycia własności nieruchomości, ma ono jednak znaczenie dla upływu czasu, skracając termin zasiedzenia z trzydziestu do dwudziestu lat.

Przedmiotem zasiedzenia obok nieruchomości mogą być także niektóre prawa rzeczowe, jak na przykład: służebność przesyłu, służebność gruntowa, użytkowanie wieczyste.

Zasiedzenie – obsługa prawna postępowania

Upływ przewidzianych przez prawo administracyjne terminów skutkuje nabyciem nieruchomości przez jej posiadacza, zaś orzeczenie sądowe jedynie ten fakt potwierdza. Co ważne, do wydania orzeczenia sądowego w kwestii nabycia praw własności przez zasiedzenie, niezbędne jest złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości. W toku postępowania niezbędne jest wykazanie wystąpienia wszystkich przesłanek warunkujących możliwość nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Skontaktuj się

Oferujemy kompleksową obsługę prawną kwestii wynikających z zasiedzenia.

Naszym Klientom pomagamy w sporządzeniu w wniosku do sądu, zapewniamy zastępstwo procesowe, a w razie potrzeby wsparcie na etapie należytego zabezpieczenia materiału dowodowego potwierdzającego samoistne posiadanie nieruchomości w wymaganym prawem okresie czasu.

Usługi świadczymy głównie na terenie Trójmiasta i okolic, oferując pomoc w stwierdzeniu nabycia praw własności przez zasiedzenie:

  • nieruchomości budynkowej,
  • nieruchomości gruntowej,
  • nieruchomości lokalowej,
  • określonych praw rzeczowych.

To, co nas wyróżnia to indywidualne podejście do każdej sprawy, zaangażowanie i bogate doświadczenie, dzięki którym rozwiązujemy nawet najbardziej złożone problemy.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps