Bezumowne korzystanie z nieruchomości

przejdź niżej

Obecna sytuacja jest wynikiem dawnej polityki stawiania urządzeń infrastruktury technicznej w postaci rur przesyłowych gazu, czy słupów energetycznych, bez zgody właścicieli gruntów. Takie działanie i sposób postępowania są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Właściciel nieruchomości “obciążonej” urządzeniami przesyłowymi ma praw od roszczeń w postaci:

  • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – w związku z dalszą eksploatacją pasa gruntu niezbędnego do obsługi sieci przesyłowej.
Skontaktuj się

Obsługa spraw wynikających z bezumownego korzystania z nieruchomości

Podstawą zasadności roszczeń właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi jest brak tytułu prawnego przedsiębiorstwa na rozmieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, na cudzej nieruchomości. Oferujemy właścicielom bezprawnie użytkowanych nieruchomości kompleksową obsługę prawną, w ramach której:

  • pomagamy w sporządzeniu pism do sądu,
  • sporządzamy dokumentację procesową,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe.
Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps