Bezumowne korzystanie z nieruchomości

przejdź niżej

Obecna sytuacja jest wynikiem dawnej polityki stawiania urządzeń infrastruktury technicznej w postaci rur przesyłowych gazu czy słupów energetycznych bez zgody właścicieli gruntów. Takie działanie i sposób postępowania są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściciel nieruchomości “obciążonej” urządzeniami przesyłowymi ma praw od roszczeń w postaci:

  • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
  • wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – w związku z dalszą eksploatacją pasa gruntu niezbędnego do obsługi sieci przesyłowej.
Skontaktuj się

Obsługa spraw wynikających z bezumownego korzystania z nieruchomości

Podstawą zasadności roszczeń właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi jest brak tytułu prawnego przedsiębiorstwa na rozmieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, na cudzej nieruchomości. Jako Kancelaria Adwokacka oferujemy właścicielom bezprawnie użytkowanych nieruchomości kompleksową obsługę prawną, w ramach której:

  • pomagamy w sporządzeniu pism do sądu,
  • sporządzamy dokumentację procesową,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe.
Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps