Zadowolenie Klienta jest tym, co sprawia nam największą radość. I choć „sprawy frankowe” pozwalają na stosunkowo jasne określenie szans końcowego powodzenia, to czas trwania postępowań i rosnące raty kredytów nadal potrafią doskwierać kredytobiorcom.

Tym bardziej cieszy nas, że możemy zakomunikować o kolejnym korzystnym rozstrzygnięciu w sprawie dotyczącej unieważnienia kredytu frankowego. W dniu 7 listopada br. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił złożony przez prawników naszej Kancelarii w II instancji wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności umowy kredytu i wstrzymał obowiązek uiszczania rat kapitałowo-odsetkowych od dnia udzielenia zabezpieczenia do wydania prawomocnego wyroku. 

Tym samym kolejny nasz Klient nie musi aktualnie regulować należności wynikających z zawartej umowy kredytowej i bez obciążeń finansowych może oczekiwać na prawomocne rozstrzygnięcie sporu. W tej sprawie Kancelaria uzyskała już dla Klienta korzystny wyrok w I instancji.

Autorem wniosku jest apl. adw. Jakub Nowosielski, który sprawę prowadzi wraz z adw. Bartoszem Grube. 

Sygn. akt: VI ACa 550/22.Klientów poszukujących profesjonalnego wsparcia w kwestiach wynikających z podpisania umowy kredytowej we frankach szwajcarskich zachęcamy do kontaktu. Podejmujemy się obsługi spraw frankowych niezależnie od bieżącej sytuacji Klienta oraz etapu, na jakim znajduje się postępowanie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zapraszamy do kontaktu.