W poprzednim materiale pisaliśmy o nowelizacji przepisów ustaw karnych. Wprowadziły one możliwość, a w wielu sytuacjach również obowiązek, orzeczenia przez sąd przepadku (potocznie zwanego konfiskatą) pojazdu mechanicznego lub jego równowartości wobec sprawcy skazanego za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym. Jeśli jeszcze nie zapoznałeś się z materiałem, to możesz znaleźć go tutaj. A jeśli chcesz wiedzieć, jak odbywa się konfiskata pojazdu, przeczytaj poniższy artykuł.

Jak w każdym przypadku obok przepisów materialnoprawnych, czyli tych regulujących zakres i przesłanki zastosowania przepisu, niezbędne stało się również wprowadzenie przepisów proceduralnych. Regulują one tryb postępowania, a więc tryb orzekania przez sąd konfiskaty.

Jak odbywa się konfiskata pojazdu?

Pierwszym momentem, w którym kierujący pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym uświadamia sobie, że może go spotkać zagrożenie orzeczenia konfiskaty pojazdu, jest kontrola drogowa. A w jej trakcie – wynik wskazujący na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Zgodnie z przepisami w razie popełnienia przestępstwa, za które orzeka się przepadek pojazdu mechanicznego, Policja dokonuje tymczasowego zajęcia pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w czasie popełnienia tego przestępstwa. Tutaj zastosowanie będą miały również wszystkie przepisy regulujące zasady zatrzymania rzeczy. Włącznie z odebraniem pojazdu w przypadku odmowy jego dobrowolnego wydania.

Co ważne, tymczasowe zajęcie pojazdu upada, jeżeli w ciągu 7 dni od daty jego dokonania nie zostanie wydane przez prokuratora odpowiednie postanowienie o zabezpieczeniu.

Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyrok Sądu. Ostatecznie to Sąd będzie orzekał o przepadku pojazdu, zaś ten następować będzie w sytuacji uprawomocnienia wyroku.

W uproszeniu harmonogram czynności wygląda następująco:

  • Tymczasowe zajęcie pojazdu przez Policję –  na okres 7 dni;
  • Wydanie przez prokuratora postanowienia o zabezpieczeniu – w okresie 7 dni od tymczasowego zatrzymania;
  • Orzeczenie o przepadku lub zaniechanie orzeczenia konfiskaty przez Sąd w wyroku.

Znaczenie zmian dla praktyki.

Z punktu widzenia prowadzenia obrony w sprawach karnych restrykcyjność przepisów i dolegliwe konsekwencja sprawiają, że jeszcze ważniejsze w procesie przygotowywania obrony będzie właściwe przygotowanie do pierwszego przesłuchania. Jeśli grozi Ci konfiskata samochodu za jazdę po pijanemu? Zostałeś zatrzymany za jazdę po pijanemu i nie wiesz, co robić? Skontaktuj się z nami! Pamiętaj, że masz prawo korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego już od pierwszych czynności w sprawie!

Jeśli chcesz mieć informacje związane z konfiskatą pojazdu zawsze pod ręką, pobierz przygotowany przez nas bezpłatny biuletyn Konfiskata pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu.