Kolejne zabezpieczenie udzielone naszemu Klientowi w sprawie dotyczącej unieważnienia kredytu CHF.

 

Zadowolenie Klienta jest tym, co sprawia Nam największą radość. Tym razem możemy zakomunikować o kolejnym korzystnym rozstrzygnięciu w sprawie dotyczącej unieważnienia kredytu frankowego. W dniu 7 listopada br. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił złożony przez Kancelarię w II instancji wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku uiszczania rat kapitałowo-odsetkowych od dnia udzielenia zabezpieczenia do wydania prawomocnego wyroku. Tym samym nasz Klient nie musi aktualnie regulować należności wynikających z zawartej umowy kredytowej. W tej sprawie Kancelaria uzyskała już dla Klienta korzystny wyrok w I instancji.

 

Autorem wniosku jest apl. adw. Jakub Nowsielski, który sprawę prowadzi wraz z adw. Bartoszem Grube. 

Sygn. akt: VI ACa 550/22.