Niedawno zapadł pierwszy wyrok za masowe wystawianie zwolnień za pośrednictwem receptomatów. Podczas rozmowy z portalem Remedium sprawę skomentował adw. Bartosz Grube.
Wobec lekarki, która w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. wypisała ponad 5 tys. zwolnień, sąd orzekł karę nagany, upomnienia, a także ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza. Obejmuje on zakaz udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności przez 2 lata.
W swojej wypowiedzi mec. Bartosz Grube podkreślił:
“Zakaz obejmuje wyłącznie udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Lekarz nadal będzie mógł wykonywać praktykę lekarską w standardowej i najczęściej spotykanej formule bezpośredniego kontaktu z pacjentem.”