Wygrana Kancelarii przeciwko Santander Bank Polska S.A w sprawie dotyczącej kredytu CHF.

 

Za nami kolejna wygrana Kancelarii w sprawie dotyczącej kredytów frankowych. W dniu 29 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział I Cywilny uwzględnił powództwo Klienta naszej kancelarii o unieważnienie aneksów do umów kredytowych zawartych z Kredyt Bank S.A (obecnie Santander Bank Polska S.A.), na podstawie których dokonano przewalutowania kredytu uprzednio zawartego w polskich złotych na kredyt w walucie CHF.

Pozew w sprawie skierowany został do Sądu Okręgowego w Gdańsku w styczniu 2021 roku, a rozstrzygnięcie zapadło po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy. W toku postępowania Sąd I instancji nie uwzględnił wniosków pozwanego Banku o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania pytań skierowanych do TSUE .

Wyrok w sprawie jest nieprawomocny.

Klienta w sprawie reprezentowali radca prawny Mateusz Buczkowski oraz adwokat Bartosz Grube. 

Sygn. akt: I C 268/21