Na koncie Kancelarii zapisujemy kolejne wydane w marcu 2024 roku korzystne dla Klienta rozstrzygnięcie w sprawach dotyczących umów kredytów hipotecznych w CHF. W kolejnej z prowadzonych przez nas spraw Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XV Cywilny przychylił się do naszego wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

W dniu 20 marca 2024 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XV Cywilny zabezpieczył powództwo naszych Klientów poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Sąd podzielił w całości argumentacje przedstawioną w uzasadnieniu wniosku, który zawarty został przez prawników naszej Kancelarii w pozwie.

Zgodnie z przepisami postanowienie jest wykonalne z dniem jego wydania i od tej daty Klient Kancelarii nie musi spłacać kolejnych rat kredytu, aż do zakończenia procesu.

Sygn. akt: XV C 2111/23