Kradzież tożsamości jest zjawiskiem, z którym do naszej kancelarii coraz częściej zgłaszają się osoby pokrzywdzone. Najczęściej o swojej sytuacji poszkodowany dowiaduje się z pierwszych wezwań do zapłaty – tak było tym razem. Zespół Kancelarii zaskarżył niekorzystne rozstrzygnięcie organów ścigania, które umorzyły postępowanie. Zdaniem organów ścigania w sprawie wykonano wszystkie możliwe czynności, które jednak nie doprowadziły do ustalenia sprawców, ani do odzyskania środków pieniężnych.

Po analizie akt zespół naszej Kancelarii sporządził odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia wskazując na szereg błędów postępowania przygotowawczego. Poza tym pokazaliśmy też możliwe do przeprowadzenia czynności procesowe w celu ustalenia tożsamości sprawcy.

Sąd w całości przychylił się do naszej argumentacji, a uchylając niekorzystne dla Klienta rozstrzygnięcie wskazał, że wobec podniesionych zarzutów decyzja o umorzeniu postępowania była przedwczesna.

Klienta w tym postępowaniu reprezentowali apl. adw. Jakub Nowosielski oraz adw. Bartosz Grube.