Kradzież tożsamości jest zjawiskiem, z którym do naszej kancelarii coraz częściej zgłaszają się osoby pokrzywdzone. Często dopiero analiza prawna pozwala uświadomić klientowi, że jego aktualny problem wynika właśnie z pewnego zdarzenia, podczas którego ktoś podstępem wszedł w posiadanie jego danych osobowych i posłużył się nimi w sieci. 

Nie inaczej było tym razem. Zespół Kancelarii reprezentował Klienta w postępowaniu o zapłatę wytoczonym przez nabywcę wierzytelności. Pewną komplikacją w prowadzonej sprawie był fakt, że o swojej sytuacji materialnej Klient dowiedział się, gdy prowadzone były już działania windykacyjne przez wierzyciela.  

Po przeprowadzeniu audytu sytuacji prawnej Klienta apl. adw. Jakub Nowosielski oraz adw. Bartosz Grube podjęli kroki prawne prowadzące ostatecznie do oddalenia powództwa o zapłatę. W trakcie procesu Sąd w całości przychylił się do naszej argumentacji i uznał, że powód nie zdołał podważyć dowodów potwierdzających, że zobowiązanie nie zostało zaciągnięte przez naszego klienta. 

W sprawie w I instancji orzekał Sąd Rejonowy w Gdyni.