Sejm uchwalił w zeszłym tygodniu nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku pacjenta.

Powołano między innymi nowy Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (FKZM), a chorzy będą mogli dochodzić odszkodowań za błędy medyczne, które zostały popełnione w szpitalach finansowanych przez NFZ.

Bartosz Grube, w komentarzu dla DGP, zaznacza:

Wprowadzenie FKZM doprowadzi do powstania alternatywnego dla postępowania sądowego sposobu dochodzenia roszczeń przez pacjentów. Fundusz będzie wprowadzał dodatkowe możliwości uzyskania rekompensaty.

  • Czy nowelizacja ustawy skróci czas oczekiwania na wypłatę rekompensaty?
  • Jaka jest przewidywana maksymalna wysokość świadczenia za zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia?
  • Jak będzie wyglądać ścieżka odzyskania odszkodowania?

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule na stronie DGP. Zachęcamy do lektury:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8735594,fundusz-kompensacyjny-ochrona-zdrowia-pacjenci.html