Według statystyk w ubiegłym roku doszło aż do 83 tys. cyberataków. Te dane mogą być jednak zaniżone. Bezkarność sprawców cyberataków wynika m.in. z tego, że sporo osób nie zgłasza takich przestępstw, nie wierząc w skuteczność organów ścigania.

A jednak warto takie sprawy zgłaszać, co podkreśla adw. Bartosz Grube w swoim komentarzu dla Rzeczypospolitej. Choć w niektórych przypadkach sprawca pozostaje nieustalony, to udaje się odzyskać utracone środki:

Dla pokrzywdzonego często ważniejsze od ustalenia personaliów sprawcy jest odzyskanie utraconych środków, a prowadząc dużą liczbę podobnych spraw, wiemy, że w wielu udaje się zabezpieczyć środki na rachunkach bankowych, nawet gdy personalia sprawcy pozostają nieustalone. Zgłaszając sprawę policji, powinniśmy pamiętać, aby w zawiadomieniu dokładnie opisać, co się stało, jak, kiedy i gdzie popełniono czyn. A także przygotować potwierdzenia przelewów, którymi udokumentować można utratę środków.

Jednak bardzo ważna jest szybka reakcja. Pamiętajcie, że funkcjonariusz policji nie może odmówić nam przyjęcia zgłoszenia ❗

Całość materiału dostępna tutaj.