1 kwietnia 2024 r. w życie wchodzą duże zmiany w przepisach prawa budowlanego. Mają przede wszystkim chronić komfort nabywców nowych nieruchomości. 

Zmiana przepisów ma również na celu walkę z patodeweloperką, co w ostatnim czasie jest nośnym tematem.  

Jakich zmian możemy się spodziewać?

Najważniejszą zmianą jest przede wszystkim zwiększenie odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi na działkach sąsiednich. Obecnie odległość ta wynosi 4 m, zaś po zmianach przepisów ma to być co najmniej 5 m. 

Dbając o komfort mieszkańców, ustawodawca zamierza oddalić również budynki magazynowe i produkcyjne od budynków mieszkalnych. Nowe przepisy mają zwiększyć tę odległość do 30 m. Ta zmiana dotyczy również  tych budynków, dla których pozwolenie na budowę jest już ostateczne. 

Dalsze zmiany – walka z patodeweloperką

Wprowadzona została również tak przez wielu oczekiwana zmiana – minimalna powierzchnia mieszkania. Nie może być ona mniejsza niż 25 m2. Co ważne, same już lokale usługowe będą mogły być mniejsze, jednakże muszą one znajdować się na parterze lub pierwszym piętrze. A deweloper musi zapewnić do nich bezpośredni zewnętrzny dostęp.

Mieszkania te mają być również wyposażone w przegrody akustyczne oraz drzwi, które mają posiadać cechę podwyższonej izolacji akustycznej. Taki zabieg ma zapewnić mieszkańcom komfort akustyczny, który ma zapobiec nadmiernej eksploracji dźwięku.  

Jedną z ciekawszych zmian jest obowiązek wydzielenia przez dewelopera pomieszczeń do przechowywania rowerów czy też wózków dziecięcych. Powierzchnia takiego pomieszczenia wynieść ma około 15 m2. Co ważne, pomieszczenie takie nie musi stanowić integralnej przestrzeni gospodarczej, może zatem być to również wiata bądź altana. 

Zmianami również zostały objęte miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Po zmianach jedynie 6% wszystkich miejsc tego typu będzie mogło być zbliżone do okien nowo powstałych budynków.