Na koncie Kancelarii zapisujemy kolejne korzystne dla Klienta rozstrzygnięcie w sprawach kredytów frankowych. W kolejnej z prowadzonych przez nas spraw dotyczącej ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego, Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XV Cywilny przychylił się do naszego wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

W dniu 15 marca 2024 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XV Cywilny zabezpieczył powództwo naszych Klientów poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Sąd podzielił w całości argumentacje przedstawioną w uzasadnieniu wniosku, który zawarty został przez prawników naszej Kancelarii w pozwie.

Klienta w sprawie reprezentują apl. adw. Jakub Nowosielski oraz adw. Bartosz Grube.

Sygn. akt: XV C 1221/24

 Jeśli spłacasz kredyt frankowy lub kredyt w polskich złotych oparty na wskaźniku WIBOR, a chciałabyś/ chciałbyś skorzystać z bezpłatnej analizy swojej umowy pod kątem możliwości jej unieważnienia lub wyeliminowania WIBORu to skontaktuj się z Nami