Klientowi naszej Kancelarii, będącemu przedsiębiorcą, prokurator postawił zarzut doprowadzenia swojego kontrahenta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu uzyskania korzyści majątkowej. Czyn zakwalifikowano z art. 286 k.k.

Kancelaria podjęła czynności na rzecz Klienta już po postawieniu zarzutów, gdy postępowanie miało zmierzać do skierowania aktu oskarżenia do Sądu. Złożenie szeregu wniosków dowodowych pozwoliło na uzyskanie korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia i doprowadziło do umorzenia postępowania przygotowawczego.

Klienta na tym etapie reprezentowali: radca prawny Mateusz Buczkowski oraz aplikant adwokacki Jakub Nowosielski.