Reklamacja tatuażu.

 

Wykonanie tatuażu często poprzedzone jest długotrwałym procesem wyboru artysty, odpowiedniego studia tatuażu, stylu, w którym chcemy wykonać wzór na swoje skórze i finalnie doboru konkretnego wzoru lub choćby pomysłu na wzór. Mało osób zastanawia się jednak jaki charakter ma umowa zawarta z tatuażystą lub studiem tatuażu. Umowę taką z uwagi na swoją specyfiką i charakter zakwalifikować należy jako umowę o dzieło – umowę uregulowaną w części szczególnej Kodeksu Cywilnego.

Art. 627 k.c. przez umowę przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. 

 

Przepisy dotyczące umowy o dzieło nie wymagają, aby była ona zawierana w określonej formie, co sprawia, że udając się do salonu tatuażu nie zastanawiamy się nad prawnymi aspektami podjętej decyzji.

 

Niezależnie od tego czy umowa zawarta zostaje w formie pisemnej (ta wydaj się oczywiście najbardziej bezpieczna ze względu na oczywistość ustaleń dokonanych między stronami) czy ustnej ważne jest dokładne sprecyzowanie naszych oczekiwań. Sam proces tatuowania powinien zostać poprzedzony wyborem konkretnego wzoru.

O co powinniśmy zadbać na etapie projektowania wzoru?

Skoro wiemy już o tym, że proces wykonywania tatuażu winien zostać poprzedzony przygotowaniem projektu zawierającego wizualizację przyszłego dzieła, to warto zadbać o to, aby ostateczna wersja projektu znalazła się w naszym posiadaniu. Jest to o tyle istotne, że w przypadku zastrzeżeń do sposobu wykonania dzieła poza zakresem sporu będzie to, jakie były nasze oczekiwania, ustalenia z artystą oraz w jaki wzór miał powstać na naszej skórze.

Wady fizyczne tatuażu.

Jeśli zakończyłeś swoją wizytę z salonie tatuażu, a proces gojenia przebiegał bez powikłań i komplikacji to dalsza cześć artykułu zapewne nie będzie Cię interesowała. Co jednak w sytuacji, kiedy dołączasz do grona niezadowolonych klientów? Możesz „zareklamować” tatuaż, jeśli zawiera on wady fizyczne lub prawne.  Umowa o wykonanie tatuażu zawsze ma charakter umowy rezultatu. Sprawia to, że ocenie nie będzie podlegać staranie artysty, ale finalny efekt, który będzie można obserwować na skórze Klienta.

Art. 638 § 1 k.c.: Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała zprzyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

 

Wada fizyczna została zdefiniowana w przepisach kodeksu cywilnego. W kontekście umowy o dzieło będzie nią niezgodność wykonanego dzieła (w tym wypadku tatuażu) z zawartą umową. Dlatego też niezwykle ważne pozostaje dysponowanie projektem, który docelowo ma trafić na naszą skórę. Klient ma prawo oczekiwać., że tatuaż będzie wyglądał tak, jak na przygotowanym wzorze. Na wykonanie tatuażu, któremu nie można przypisać wad fizycznych składać się będzie jednak nie tylko zgodność z projektem. Tatuaż bez wad fizycznych to tatuaż wykonany poprawnie technicznie.

Ze zjawiskiem niepoprawnego technicznie wykonania tatuaż możemy mieć do czynienia w przypadkach zbyt głęboko wbitej igła podczas tatuowania (tzw. przeoranie skóry), co komplikuje proces gojenia i powoduje powstawanie zgrubień na skórze po wygojeniu. Wadą będzie również rozmycie konturów (efekt mgiełki wokół konturu) czy też nierówno prowadzona linii. Wyżej opisane wady stanowią najczęściej skutek złej techniki tatuowania lub użycia nieodpowiedniego sprzętu. Wadą fizyczną będzie również generalne odstępstwo wykonanego tatuażu od przedstawionego Klientowi projektu.

Wady prawne tatuażu.

Tatuaż dotknięty może być również wadą prawną Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy wykonane dzieło stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążone prawem osoby trzeciej, korzystanie lub rozporządzanie wykonanym dziełem jest ograniczone decyzją, lub orzeczeniem właściwego organu. W praktyce najczęstszym zjawiskiem wady prawnej wykonanego tatuażu będzie plagiat przybierający postać powielenia autorskiego wzoru innego tatuażysty. 

Procedura reklamacji.

Procedura reklamacji w przypadku umowy o dzieło nie odbiega znacząco od tej znanej nam i charakterystycznej dla umów sprzedaży. Jeśli wykonany na twoim ciele tatuaż dotknięty jest jedna z opisanych powyżej wad. Samą reklamacje warto złożyć z zachowaniem formy pisemnej. Najbezpieczniejszą formą będzie wysyłka przesyłki pocztą poleconą lub złożenie pisma w samym studiu tatuażu. Jeśli zdecydowaliście się na ten drugi wariant, pamiętajcie o potwierdzeniu odbioru

Reklamacja tatuażu – czego możesz żądać?

Jeśli tatuaż został wykonany w sposób wadliwy i dotknięty jest wadą prawną lub fizyczną możemy:

  1. odstąpić od umowy i domagać się zwrotu pieniędzy;
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny i żądać zwrotu różnicy;
  3. zażądać usunięcia wady;
  4. zażądać wymiany dzieła na wolne od wad.

Formułując swoje żądanie warto pamiętać, że całkowite usunięcia tatuażu metodą laserową nie zawsze jest możliwe. Często jedynym możliwym sposobem jest pokrycie miejsca na skórze ponownym wzorem po uprzednim wykonaniu zabiegów laserowych, które rozjaśnią kolory wadliwego tatuażu.