Do listy sukcesów Kancelarii dopisujemy kolejną wygraną w sprawie dotyczącej nieważności umowy kredytu frankowego.

O korzystnym rozstrzygnięciu informowaliśmy już wcześniej na naszym blogu (https://adwokat-grube.pl/wygrana-w-sprawie-frankowej/). Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w wyroku wydanym 14 marca 2022 roku ustalił wówczas, że umowa kredytu frankowego zawarta między naszymi Klientami a PKO BP jest w całości nieważna. Od powyższego wyroku Bank wniósł apelację. Jeszcze przed rozpoznaniem apelacji, Sąd na wniosek złożony przez Kancelarię udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności (https://adwokat-grube.pl/zabezpieczenie-w-sprawie-uniewaznienia-kredytu/). Tym samym spłata rat została wstrzymana już na etapie sądowym.

W dniu 7 listopada 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Banku. Jednocześnie Bank został w całości obciążony kosztami procesu za drugą instancję. Powyższe oznacza, że nasi Klienci nie są już związani niekorzystną umową kredytu CHF zawartą z PKO BP.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Klientów w obu instancjach reprezentowali adwokat Bartosz Grube oraz aplikant adwokacki Jakub Nowosielski.

Sygn. akt: VI ACa 550/22