Pieczątka lekarska obowiązkowo powinna zawierać imię i nazwisko lekarza, jego tytuł zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu. Marek Ramczykowski w wywiadzie dla Remedium szczegółowo omówił, jakie konsekwencje mogą spotkać lekarza w przypadku zagubienia lub kradzieży jego pieczątki.

Zgubienie pieczątki może nieść za sobą poważne konsekwencje, jeśli trafi ona w ręce osoby, której celem będzie sfałszowanie dokumentu, który wystawia lekarz. Prawo nie reguluje tych kwestii, ale odpowiednie kroki należy podjąć, by zminimalizować potencjalne negatywne skutki.

Co zrobić, gdy lekarz zgubi pieczątkę?
Czy zgłoszenie utraty pieczątki chroni przed negatywnymi konsekwencjami?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz TUTAJ.