W ostatnich dniach media obiegła nietypowa historia z hiszpańskiego sądu, który w ramach sprawy rozwodowej podjął decyzję o przyznaniu opieki nad psem wraz z ustaleniem alimentów w wysokości 40 euro miesięcznie. 

Jak wynika to z najnowszych zmian w hiszpańskim prawie, zwierzęta domowe są uznawane za „istoty obdarzone szczególną wrażliwością.”

Czy podobne sytuacje mogą występować również w Polsce?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Bartosz Grube w komentarzu dla Faktu. 

Adwokat zauważa, że:

Rozstrzygnięcie sądu w takich przypadkach oparte będzie najczęściej na ustalonym stopniu związania strony ze zwierzęciem i możliwością zapewnienia mu ochrony i opieki. Jednak nie zawsze to sąd musi decydować o losach zwierzęcia — w dotychczasowej praktyce naszej kancelarii zdarzały się sprawy, w których strony zawierały pozasądowe porozumienia co do dalszego sprawowania opieki nad zwierzęciem po rozstaniu przez każdą ze stron.”

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.