Każdy obiekt hotelowy jest zobowiązany ponosić ciężary i świadczenia publiczne, w tym podatki, określone w ustawie. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. O szczegółach i dostępnych wariantach piszemy w tym artykule.

Otwierając hotel lub pensjonat przedsiębiorca może opodatkować swoją działalność wybierając:

  • zasady ogólne — inaczej tzw. skala podatkowa, to najprostsza forma opodatkowania dochodów. Pozwala na płacenie 18% lub 32% podatku. Kwotę podatku można obniżyć o przewidziane w ustawie ulgi i odliczenia. Możliwe jest również odliczanie od podstawy opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych, a od kwoty podatku — składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • podatek liniowy — opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym 19% wymaga złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego — do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Minusem opodatkowania w tej formie jest przede wszystkim konieczność rezygnacji z ulg podatkowych i brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorca odprowadza podatek od kwoty przychodu bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorca musi wiedzieć, że tym samym traci prawo do rozliczenia się z małżonkiem oraz traci uprawnienia do odliczania ulg, np. na dzieci;
  • karta podatkową — osoba prowadząca firmę z zakresu usług hotelarskich, która opodatkowuje działalność kartą podatkową, może skorzystać ze zwolnienia z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych czy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Co ważne, oferując usługi hotelarskie, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia VAT, jeżeli obroty z działalności gospodarczej nie przekroczą 200 tys. złotych. W innym przypadku, usługi świadczone przez hotele i pensjonaty są obłożone podatkiem VAT liczonym według stawki 8%.