Oszukani klienci Amber Gold z szansą na odzyskanie pieniędzy.

 

Afera Amber Gold jest jedną z najgłośniejszych w ostatnich latach, a pokrzywdzeni często stawiani byli przez komentujących na przegranej pozycji. Wszystko wskazuje jednak na to, że za sprawą ostatniego orzeczenia sądu droga do odzyskania należności stanie się prostsza.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku wydanym w dniu 1 lipca br. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz 206 pokrzywdzonych klientów Amber Gold należności w łącznej wysokości ponad 20 milionów złotych.  Mimo że wyrok pozostaje nieprawomocny, to z pewnością stanowić powinien sygnał dla osób, które utraciły swój majątek, a nie zdecydowały się dotąd dochodzić swoich praw przeciwko Skarbowi Państwa. Istnieją bowiem alternatywne, inne niż postępowanie upadłościowe czy karne drogi pozwalające na odzyskanie utraconych oszczędności.

Podstawa roszczenia poszkodowanych przez Amber Gold.

Konstrukcja opisanego postępowania zbiorowego oparta jest na wykazaniu zawinienia ze strony Skarbu Państwa. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał m. in. na to, że głównym problemem, a zarazem i źródłem bezprawności w sprawie jest to, że rzeczywiste czynności śledztwa o charakterze prawidłowym zostały podjęte ze znaczną zwłoką przez organy ścigania. Wskazywano między innymi na niewłaściwe działanie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz.

Kiedy powinno zostać wszczęte postępowania.

Warto przypomnieć, że prokuratura już w styczniu 2010 roku miała posiadać informacje pochodzące od Komisji Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w Amber Gold. Parabank na rynku zaczął swoja działalność w roku 2009 oferując inwestowanie pieniędzy w złoto i inne kruszce, obiecując swoim klientom bardzo wysokie oprocentowanie inwestycji.

Przedawnienie roszczeń wobec Amber Gold.

W toczących się dyskusjach często pojawia się temat przedawnienia roszczeń osób, które dotąd nie zdecydowały się skierować sprawy do sądu. Oceniając przedawnienie roszczenia należy pamiętać, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jednocześnie co wydaje się istotne, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Wypłaty w ramach postępowania upadłościowego.

Wielu pokrzywdzonych, którzy zgłosili swoje wierzytelności syndykowi otrzymało częściowe niewielkie zwroty zainwestowanych kwot. Fakt ten nie pozbawia jednak możliwości dochodzenia odszkodowania obejmującego pozostałą kwotę utraconych oszczędności.

 

Jesteś osobą poszkodowaną?

Nie wiesz, jak zainicjować postępowanie przeciwko Skarbowi Państwa?

Skontaktuj się z Nami i prześlij swoje dokumenty do wstępnej analizy:   KONTAKT