O tym, jakie negatywne skutki może pociągać za sobą kradzież tożsamości, mogliście Państwo przeczytać w wielu materiałach publikowanych na naszym blogu. Zaledwie kilka dni temu na rządowych stronach opublikowano informacje o tym, że rząd przygotował projekt przepisów, które mają ograniczyć negatywne skutki kradzieży tożsamości. Wszystko to za sprawą projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości.

Przygotowany projekt zakłada między innymi opcję zablokowania za pomocą aplikacji mObywatel możliwości zaciągania zobowiązań finansowych na skradzione dane osobowe. Założenia zawarte w projekcie przewidują obowiązek weryfikacji przez podmiot udzielający pożyczki lub kredytu, czy wnioskodawca (chociaż w przypadku kradzieży tożsamości bardziej odpowiednie będzie określenie „rzekomy wnioskodawca”) nie zastrzegł w aplikacji skradzionych danych.

Co jeśli instytucja finansowa udzieli kredytu pomimo takiego zastrzeżenia? Zgodnie z założeniami projektu nie będzie mogła ona w takiej sytuacji skutecznie dochodzić zwrotu udzielonej pożyczki przed sądem.

Z możliwości zastrzeżenia numeru PESEL będą mogły skorzystać osoby posiadające aplikację mObywatel lub korzystające ze strony internetowej mobywatel.gov.pl  Dla osób, które nie posługują się ani aplikacją mobilną, ani komputerowym odpowiednikiem przygotowano możliwość złożenia pisemnego wniosku za pośrednictwem właściwego urzędu gminy.