Wszyscy doświadczyliśmy lub słyszeliśmy o nieuczciwym sprzedawcy samochodów, ale są kroki, które możemy podjąć jako konsumenci, aby uniknąć pułapki, jaką jest zakup samochodu u nieuczciwego dealera aut.

Oszustwo dealera ogólnie odnosi się do sytuacji, w której sprzedawca samochodów stosuje nieuczciwe praktyki, aby doprowadzić do transakcji lub zarobić na sprzedaży więcej pieniędzy niż kupujący zamierzał wydać. Oszustwo dealera może wystąpić podczas procesu reklamowego, podczas negocjacji umowy lub w momencie faktycznego zakupu.

Do oszustwa przy zakupie auta dochodzi wówczas, gdy sprzedawca wprowadził w błąd kupującego co do najistotniejszych cech pojazdu. Przeważnie zaliczamy do nich takie cechy jak: stan prawny samochodu, jego przebieg oraz ilość szkód komunikacyjnych.

Oszustwo przy zakupie samochodu – podstawa prawna

Przestępstwo oszustwa zostało zdefiniowane w art.286 Kodeksu Karnego i polega na wprowadzeniu w błąd lub wykorzystaniu błędnego przeświadczenia drugiej osoby celem doprowadzenia jej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dla osiągnięcia korzyści majątkowej.

Przestępstwo oszustwa zaistnieje kiedy:

 • wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie błędnego przeświadczenia drugiej osoby;
 • doprowadzenie osoby wprowadzonej w błąd do niekorzystnego rozporządzenia mieniem;
 • działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Rodzaje oszustw dealera samochodowego

 • manipulowanie licznikiem kilometrów;
 • brak funkcji zawartych w ofercie sprzedaży;
 • sprzedaż kradzionego samochodu;
 • nieujawnienie informacji o historii pojazdu (takich jak przeszłe wypadki, usterki, uszkodzenia ramy);
 • zatajenie informacji o niedziałającej klimatyzacji;
 • umowy in blanco w przypadku aut z importu;
 • zagubiona karta pojazdu.

Możesz pozwać handlarza samochodów kiedy:

 • dealer złożył fałszywe oświadczenie dotyczące przeszłych lub obecnych istotnych faktów
 • dealer wiedział, że ich reprezentacja jest fałszywa lub nie znał jej prawdziwości
 • ponosisz przewidywalne szkody spowodowane fałszywym oświadczeniem

Najpopularniejsze oszustwo dealerów aut – cofanie liczników

Cofanie przebiegu auta to rodzaj oszustwa samochodowego, który polega na manipulowaniu licznikiem tak, aby jego odczyt był mniejszy niż rzeczywisty przebieg samochodu. Oszustwo związane z licznikiem może również odnosić się do nieujawnienia faktu, że licznik przekroczył swoje limity mechaniczne.

Za niepoinformowanie klienta o korekcie licznika przebiegu grozi grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do lat 2. Ponadto handlach będzie zobowiązany zwrócić pieniądze za sprzedane auto lub zapewnić rekompensatę różnicę w wartości samochodu wynikającą z korekty licznika.