W jednym z poprzednich artykułów opisywaliśmy zjawisko kradzieży tożsamości. Kojarzona jest ona jako problem dotykający głównie osoby fizyczne, ale przekonanie takie nie jest poprawne. Do grupy podmiotów potencjalnie zagrożonych zaliczyć należy również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, czy też spółki prawa handlowego. Zasada jawności rejestrów sprawia, że w wielu przypadkach sam mechanizm uzyskiwania danych jest stosunkowo prosty.

Co ułatwia działanie oszustom?

Łatwy dostęp do danych ofiary, uproszczone procedury kredytowe, możliwość korzystania z odroczonych terminów płatności, czy dokonywania zakupów przy niewspółmiernie niskich zabezpieczeniach kupieckich — to wszystko sprzyja występowaniu kradzieży tożsamości przedsiębiorców. W tego typu przypadkach kradzież tożsamości będzie polegała np. na posłużeniu się danymi przedsiębiorcy bez upoważnienia do działania w jego imieniu i to najczęściej w celu uzyskania korzyści majątkowej. Przykładem może być zrealizowanie zakupów lub złożenia zamówienia na dane przedsiębiorcy. Działanie oszustów oparte jest tu na wypracowanym przez przedsiębiorcę zaufaniu biznesowym u swoich kontrahentów. Kradzież tożsamości dotyczy najczęściej firm powszechnie znanych, rozpoznawanych i o dobrej pozycji rynkowej.

Jak się zabezpieczyć?

W jaki sposób powinniśmy chronić nasze firmy? Przede wszystkim należy wypracować procedury, które zminimalizują ryzyko. Dla przykładu, oszustwo polegające na zamówieniu sprzętu z odroczonym terminem płatności najczęściej niemalże w 100% przypomina dotychczasowy sposób współpracy. Dla zachowania wiarygodności osoby dokonujące kradzieży najczęściej wskazują ten sam adres dostawy jak w poprzednich zamówieniach, po czym nagle i w ostatniej chwili zgłaszają zmianę adresu. W takim przypadku rekomendacją będzie dodatkowe zabezpieczenie procedury zmiany adresu dostawy zamówionego towaru, np. poprzez telefoniczną weryfikację.

Doskonalenie procedur oraz szkolenia wewnętrzne — te formy zabezpieczenia interesu przedsiębiorstwa bardzo często są bagatelizowane, a na nie właśnie należy kłaść największy nacisk.

Przygotować się na przyszłość

Chociaż rozwój technologii daje nam coraz to nowsze możliwości zabezpieczenia tożsamości, to wydaje się, że sztuczna inteligencja, działająca całkowicie samodzielnie, to nadal melodia odległej przyszłości. Tymczasem z konsekwencjami bycia okradzionym musimy radzić sobie już dziś. Przedsiębiorca, pozostający w dobrych relacjach biznesowych z podmiotem, u którego dokonano zamówienia na jego dane, często staje przed potrzebą oszacowania „zysków i strat” związanych z ewentualną odmową zapłaty. Nie są to decyzje ani rozwiązania proste.

Bywa, że zagrożenie nie jest wystarczająco zauważone. Negatywne skutki zbagatelizowanego zdarzenia my lub zarządzana przez nas firma odczujemy dopiero w przyszłości. Czy nasz system prawny dostarcza nam właściwych rozwiązań? Z całą pewnością nie. Zagadnienia wymagają odrębnej i kompleksowej regulacji prawnej.

Autor:
Bartosz Grube – adwokat