Rozmowa z portalem Spider’s Web.

Cyberbezpieczeństwo, utrata tożsamości w sieci oraz pomoc ofiarom oszustw internetowych to obszary, w których pomagamy naszym Klientom. Zapraszamy do lektury komentarza adw. Bartosza Grube dla portalu Spider’s Web, w którym przeczytać można m. in. jak zachować się w sytuacji zagrożenia oraz jak ważna jest szybka i zdecydowana reakcja.

“Polskie prawo niestety nie chroni dostatecznie ofiar oszustw internetowych. Nie wynika to tylko z kwestii zapisów prawnych, ale podejścia organów ścigania do osób zgłaszających się w sytuacjach, w których zostały oszukane – mówi w rozmowie ze Spider’s Web adwokat Bartosz Grube”.

Zapraszamy do lektory całego artykułu, który dostępny jest tutaj.