Komentarz dla serwisu Wirtualna Polska.

W jednym z najnowszych artykułów Wirtualnej Polski opisującym głośną sprawę mobbingu w redakcji Newsweeka zapoznać się można z komentarzem adwokata Bartosza Grube na temat tego czy Państwowa Inspekcja Pracy ma kompetencje do rozstrzygania w sprawach dotyczących występowania zjawiska mobbingu.

Adwokat Bartosz Grube z Kancelarii Grube w rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśnia, że zakończenie kontroli nigdy nie pozwala rozstrzygać, czy w konkretnym przypadku doszło do mobbingu. Państwowa Inspekcja Pracy absolutnie nie ma kompetencji do tego, by decydować, czy mobbing nastąpił, czy nie. Kontrole są oparte przede wszystkim na ankietach i rozmowach z pracownikami, ale wyników kontroli nie można traktować jako decyzji rozstrzygającej. Do orzekania i decydowania, czy doszło do mobbingu, uprawniony jest wyłącznie sąd.”

Treść artykułu wraz z komentarzem dostępna jest tutaj.