Po raz kolejny odnieśliśmy sukces w sprawie dotyczącej ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego. W dniu 12 lipca 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym w całości przychylił się do naszego stanowiska oraz ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości. Jednocześnie Bank został obciążony kosztami procesu.

W sprawie tej zostało już wcześniej również udzielone zabezpieczenie. Dzięki temu nawet mimo nieprawomocnego wyroku, Bank nie może dokonywać potrąceń z rachunku bankowego Klientów, ani żądać spłaty rat w okresie trwania postępowania.

Klienta w powyższej sprawie reprezentowali adwokat Bartosz Grube oraz aplikant adwokacki Jakub Nowosielski.

Sygn. akt: XXVIII C 15430/21