Na skutek szybkiego wdrażania osiągnięć informatyki i telekomunikacji formy świadczenia usług bankowych podlegają ciągłemu rozwojowi, zaś bankowość elektroniczna w ostatnich latach przeżywa prawdziwą rewolucję. Ma ona swoich zwolenników, jak i przeciwników. Coraz więcej użytkowników korzysta z niej nie tylko za pomocą komputera, ale również instaluje aplikację mobilne na telefonie. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, a także skraca zbędny formalizm.

Ale czy na pewno korzystanie z bankowości mobilnej jest w pełni bezpiecznie? Czy obniży się cena klucza zapieczeń, który pozwoli nam na niezakłócone korzystanie z telefonów w taki sposób, abyśmy nie padli ofiarą cyberprzestępstwa? 

Jak chronić swoją tożsamość podczas korzystania z usług bankowych przez telefon? 

W pierwszej kolejności należy pamiętać, aby podczas korzystania z usług bankowości mobilnej używać wyłącznie swojego aparatu telefonicznego. W przypadku, gdy jednak skorzystamy z telefonu od osoby trzeciej, należy pamiętać, aby po skończonej operacji zawsze się wylogować i nie pozostawiać żadnych zapisanych danych do automatycznego uzupełnienia. Na uwagę zasługuję również aspekt korzystania z bankowości mobilnej, tylko za pośrednictwem znanej nam (prywatnej) sieci Wi-Fi.

Do autoryzacji danych zazwyczaj używane są kody dostępu, piny lub hasła. Nie należy, iż przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Należy również zadbać o odpowiedni stopień zabezpieczenia (czyli, aby hasło do autoryzacji było silne). Tylko tak uchronimy swoje dane przed nieupoważnionym wyciekiem. Warto również zapoznać się z regulaminem świadczenia usług bankowych przez telefon obowiązujących w swoim banku (np. jakich konkretnie danych do logowania wymaga bank, czy pracownicy banku dzwonią do swoich klientów i proszą o dane osobowe). W ten sposób jesteśmy w stanie szybko się zorientować, kiedy standardowa transakcja na naszym koncie odbiega od ogólnych reguł. 

Należy spodziewać się, że na przestrzeni następnych lat bankowość elektroniczna stanie się jeszcze bardziej nowoczesna. Instytucje bankowe chcą sprostać postępującej technologii i wyjść oczekiwaniom swoich klientów. Ale czy taka forma usług jest bezpieczniejsza? W każdym przypadku trzeba być czujnym, chronić swoje dane osobowe i korzystać tylko ze sprawdzonych urządzeń i metod płatności. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze swoim dostawcą usług bankowych. Jeżeli jednak dojdzie do wycieku danych za pomocą ww. systemu, należy niezwłocznie podjąć kroki prawne i zawiadomić odpowiednie instytucje.

Kancelaria Grube z powodzeniem prowadzi postępowania zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa.