Wraz z rozwojem informatyzacji i przeniesieniem wielu aspektów naszego codziennego życia do sieci, przestępcy nie stali w miejscu i powstało wiele mechanizmów oszustw internetowych. Niezależnie od tego, czy: 

  • zaatakował Cię scammer, 
  • wyłudzono od Ciebie dane karty płatniczej, 
  • czy też padłeś ofiarą kradzieży tożsamości,

niezwykle ważna jest szybka reakcja. Obok kontaktu z bankiem, zabezpieczenia swoich finansów i danych, koniecznie zgłoś sprawę na policję.

Po co zgłaszać oszustwo w internecie na policję?

Są 4 główne cele takiego działania:

  • ustalenie danych sprawcy,
  • doprowadzenie do odzyskania utraconych dóbr i dostępów, 
  • zabezpieczenie swojej tożsamości, i 
  • właściwe udokumentowanie incydentu na wypadek wykorzystania Twoich danych w nielegalny sposób w przyszłości. 

Z doświadczenia możemy powiedzieć, że ofiary takich przestępstw uważają, że nic gorszego, niż utrata pieniędzy ich nie spotka. Niestety, to nie jest prawda. Zgłaszając sprawę na policję, zadbajmy o wydanie dokumentu potwierdzającego złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – będzie on mógł Ci w przyszłości pomóc uchronić się przed zobowiązaniami, które ktoś byłby w stanie zaciągnąć na Twoje dane.

Czy Policja może odmówić przyjęcia ustnego zawiadomienia?

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyć można zarówno pisemnie, jak i ustnie (do protokołu). Pamiętajmy, że funkcjonariusz Policji nie może odmówić nam przyjęcia zgłoszenia. Powodem odmowy nie mogą być braki kadrowe, niedostępność patrolu, który właśnie wyjechał w teren czy też ogólna informacja, że „w tej sprawie nic nie uda się zrobić”. W praktyce jednak poszkodowani bardzo często skarżą się na takie zachowania – szczególnie wtedy, gdy sprawy dotyczą przestępstw popełnionych w sieci. 

W zawiadomieniu opisz dokładnie, co się stało, jak, kiedy i gdzie popełniono czyn. Jeśli utraciłeś środki finansowe, pobierz potwierdzenia przelewów (oraz innych operacji) i udaj się do jednostki policji, gdy dysponujesz już pełną dokumentacją. Pamiętaj jednak, że przygotowanie dowodów nie powinno opóźnić wizyty na komisariacie.

Zawiadomienie złożone – co dalej ?

Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa to nie wszystko. Jako osoba pokrzywdzona masz prawo: 

  • składać wnioski dowodowe, 
  • uzyskać informacje o przebiegu śledztwa lub dochodzenia,
  • zapoznać się z aktami sprawy. 

Warto aktywnie brać udział w postępowaniu. Z naszego doświadczenia wynika, że często to właśnie dowody przedstawiane przez Kancelarię i poszkodowanego usprawniają działania policji i prokuratury. Zdarzało nam się de facto kończyć sprawę jeszcze przed skierowaniem jej do sądu, znajdując oszusta już na tak wczesnym etapie.

Niestety, nie da się przygotować uniwersalnego schematu działań w sprawach związanych z oszustwami internetowymi. Inne rekomendacje otrzymałby przedsiębiorca, który padł ofiarą cyberprzestępców, inne zaś otrzymałaby osoba fizyczna, która utraciła dostęp do konta na Instagramie. W obu przypadkach ważne jest, aby już podczas pierwszego kontaktu z policją przekazać możliwie szczegółowy opis samego zdarzenia i by wnioskować o przeprowadzanie konkretnych czynności w śledztwie. Znowu – aktywność po stronie zgłaszającego to kluczowa kwestia.

Rozumiemy, że takie sytuacje są stresujące, więc jeśli uważasz, że mogłeś paść ofiarą takiego przestępstwa, skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w tych sprawach. Kancelaria Grube ma ekspertyzę i doświadczenie w postępowaniach z zakresu cyberprzestępczości, więc zachęcamy do zadzwonienia do nas pod numer 58 354 05 18. 

 

Bartosz Grube – Adwokat.