Po przekazaniu sprawy z EPU Sąd nie powinien wzywać powoda do złożenia odpisu pozwu.

Artykuły