Nieprzekazanie informacji Radzie Nadzorczej w terminie jest karalne – zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Artykuły